Успех за горския сектор в България

Успех за горския сектор в България
29.09.2023 / 12:43

По-голямата част от горите в България са сертифицирани по престижната международна система за доброволна сертификация и устойчиво управление на горите FSC®. Към настоящата 2023 г. това са 2 374 785 ha - около 65% от всички горски територии в страната, в т.ч. около 80% от държавните гори. Това е успех и добър знак за развитието на горския сектор в България.

Като резултат от стабилния напредък, в България стартира инициатива за създаване на местно сдружение, което да бъде част от международната мрежа от партньори на FSC в цял свят. Сдружението ще обедини на национално ниво социални, екологични и бизнес организации, които подкрепят доброволната сертификация и устойчивото управление на горите. Среща между заинтересовани организации и членовете на FSC в България се проведе в края на септември, за да бъдат уточнени основните параметри, цели и принципи на управление на бъдещото сдружение.

Forest Stewardship Council®(FSC) e международна неправителствена организация, официално регистрирана през 1994 г. след мащабни дискусии и анализ на резултатите от проведената Конференция на ООН за околната среда и развитието, известна още като Конференцията в Рио (1992 г.) или “Срещата на върха за Земята”. Целта на FSC е да бъдат създадени и приложени в цял свят инструменти, които да гарантират устойчиво управление на горите, а това означава да бъде постигнат баланс и консенсус между интересите на социалния, екологичния и икономическия сектор. Стандартите за сертификация на FSC са насочени към постигането на безопасни условия на труд за работещите в горите и справедливо отношение към местните общности, като в същото време се гарантира запазване на крехкия екологичен баланс и жизнеспособно икономическа среда за бизнесите в горския сектор.

Интересът към доброволната сертификация на горите нараства всяка година. Международните членове на FSC към 2023 г. са повече от 1000, сертифицираните дърводобивни, дървопреработвателни и търговски фирми по света са около 57 500, а сертифицираните гори по тази система за устойчиво управление са близо 160 000 000 ha в 89 страни.

Все повече нараства и интересът и доверието на потребителите в цял свят към сертифицираните продукти. Според последните проучвания, повече от 56% от анкетираните разпознават етикетите на FSC. 77% от потребителите, които разпознават зелените етикети са заявили, че предпочитат сертифицирани продукти. На българския пазар вече има голям брой сертифицирани продукти. Според експертите обаче е необходимо да се повиши вниманието и интереса на българския потребител към смисъла и значението на сертификацията и отговорното потребление.

Всяка година през последната седмица на септември, FSC провежда международна кампания посветена на горите. Кампанията се нарича FSC Forest Wеек и цели да повиши информираността относно проблемите, решенията и успехите, свързани с устойчивото управление на горите. В духа на FSC Forest Wеек, за България може да се отбележи, че имаме един от първите в света национални FSC стандарти, действащ от 2017 г. Българското общество е особено чувствително по отношение на горите, а организациите и институциите пряко ангажирани с управлението и опазването на горите активно взаимодействат и търсят конструктивен диалог въпреки предизвикателствата.

Още снимки от новината

Успех за горския сектор в България

 

Снимки: Зорница Стратиева
 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев