Информационна кампания "Приемна грижа 2024" в гр. Твърдица

Информационна кампания "Приемна грижа 2024" в гр. Твърдица
11.06.2024 / 15:18

Дирекция “Социално подпомагане“ - гр. Твърдица стартира информационна кампания по набиране на кандидати за приемни родители, за отглеждане на деца от 0 до 18-годишна възраст.

Всяко дете има право да расте и да се развива в семейна среда.

Какво е приемна грижа?

Приемната грижа е временна мярка за закрила на дете. Тя е поемане на отговорност за живота, здравето и възпитанието на детето. Приемната грижа дава възможност на изоставени деца да израснат в семейна среда и да получат шанс да развият своите възможности. Приемната грижа е партньорство и сътрудничество между приeмни родители, социални работници и институции, с цел осигуряване най-добрата грижа за едно дете. Приемните родители работят в собствените си домове с деца, които не могат да живеят в техните семейства.

Как се става приемен родител?

1-ва стъпка – решението да станете приемно семейство е Ваше и на цялото

Ви семейство.

2-ра стъпка - свържете се с нас, за да получите пълна и коректна информация.

3-та стъпка – след получената информация и потвърдено от Ваша страна решение,

продължаваме заедно.

Какви роли и отговорности имат приемните родители?

- Осигурявате ежедневни грижи за посрещане на нуждите на детето от жилище, храна, облекло и хигиена;

- Детето има нужда от Вас за своята сигурност, безопасност, правилно физическо, психическо и социално развитие;

- Дайте на детето време, за да свикне с Вас и Вашето семейство;

- Нужно е да дадете на детето емоционална обич и спокойствие;

- Насърчавайте го да повиши и продължи образованието си;

- Подкрепете и насърчавайте детето, за да развие увереност, самочувствие и умения за самостоятелен живот;

- Подкрепете го в желанието му и контакта с неговото биологично семейство;

За да бъдете приемен родител е необходимо:

- да сте сигурни в решението си;

- семейството и роднините ви да приемат идеята да станете приемен родител;

- да покажете, че имате желание да се грижите за деца и да се включите в обучение по приемна грижа;

- да имате достатъчно пространство в дома си и време, за да се грижите и общувате с детето;

- да проявявате разбиране към нуждите на настаненото дете;

- да сте готови да работите в партньорство със социалните работници;

- да не сте осъждани, да не сте лишаван от родителски права, да сте клинично здрав, да нямате проблеми с алкохол и наркотици.

Каква подкрепа получават приемните родители?

- подкрепа по време на целия процес - информиране и консултиране, проучване, обучение, оценка и одобрение за приемен родител;

- съдействие и подкрепа при настаняване и в последващия процес на адаптация и отглеждане на дете в приемна грижа;

- въвеждащо и надграждащо обучение от квалифицирани специалисти;

- месечно възнаграждение, въз основа на сключен договор за отглеждане на дете;

- месечни средства за отглеждане и възпитание на детето;

Помнете, че благодарение на Вас детето, което сте приели, има възможност:

- да живее в безопасна и сигурна семейна среда;

- да изгради емоционална връзка със значим възрастен човек;

- да получи специално внимание и грижа в зависимост от индивидуалните му потребности;

- да живее в света, в който живеят и неговите връстници;

Допълнителна информация и съдействие можете да получите в

Дирекция „Социално подпомагане”/ Отдел „Закрила на детето”

гр. Твърдица, пл. ”Свобода” №3

тел.: 0454/ 4-21-82

Община Твърдица
 
 

Copyright © 2008-2024 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев