Евродепутати: Унгария вече не може да се счита за пълна демокрация

Докладът на ЕП показва как целенасочените усилия на унгарското правителство са довели до „изборна автокрация“
15.09.2022 / 13:38

Положението се влошава и Унгария вече се определя като хибриден режим на „изборна автокрация“

Бездействието на ЕС изостря отстъплението; средствата за възстановяване следва да бъдат задържани, докато страната не изпълни препоръките и съдебните решения на ЕС

Липсата на напредък в процеса по член 7 от Договора за ЕС би представлявала нарушение на принципите на правовата държава от страна на Съвета

Парламентът осъжда „целенасочените и систематични усилия на унгарското правителство“ за подкопаване на европейските ценности и изисква резултати в процеса по член 7 от Договора за ЕС.

 

Липсата на решителни действия от страна на ЕС е допринесла за появата на „хибриден режим на изборна автокрация“, т.е. конституционна система, при която се провеждат избори, но не се зачитат демократичните норми и стандарти, заявяват членовете на ЕП.

 

Докладът, приет в четвъртък с 433 гласа „за“, 123 гласа „против“ и 28 гласа „въздържал се“, се основава на доклада, с който Парламентът задейства процедурата по член 7 от Договора за ЕС през 2018 г. и изтъква развитието на 12 проблемни области в страната. Новия текст посочва, че ценностите, залегнали в член 2 от Договора за ЕС, включително демокрацията и основните права в страната, са се влошили допълнително от 2018 г. насам чрез „целенасочените и систематични усилия на унгарското правителство“, като ситуацията се изостря от бездействието на ЕС.

 

Институциите на ЕС трябва да предприемат действия и също така трябва да бъдат подведени под отговорност

 

Парламентът изразява съжаление относно неспособността на Съвета на ЕС да постигне значим напредък в борбата с отстъплението от демокрацията. Членовете на ЕП подчертават, че член 7, параграф 1 от Договора за ЕС не изисква единодушие между държавите членки, за да бъде установен очевиден риск от тежко нарушение на ценностите на ЕС, нито да бъдат отправени конкретни препоръки и срокове. Те посочват, че всяко по-нататъшно забавяне на действията съгласно правилата на член 7 от Договора за ЕС за защита на ценностите на ЕС в Унгария би било равнозначно на нарушение на принципа на правовата държава от страна на самия Съвет на ЕС.

 

Евродепутатите настоятелно призовават Европейската комисия да използва в пълна степен всички инструменти, с които разполага, и по-специално Регламента за обвързване с условия за спазване на принципите на правовата държава . В момент, когато ценностите на ЕС са особено застрашени от руската война срещу Украйна и нейните действия срещу ЕС, те също така призовават Европейската комисия:

 

да не одобрява унгарския план за възстановяване и устойчивост, докато Унгария не изпълни изцяло всички съответни препоръки в рамките на европейския семестър и не изпълни всички съответни решения на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека;

да изключи от финансиране програмите за сближаване, които допринасят за злоупотреба със средства на ЕС или за нарушения на принципите на правовата държава; и

да прилага по-стриктно Регламента за общоприложимите разпоредби и Финансовия регламент, за да се справи с всяка злоупотреба със средства на ЕС по политически съображения.

 

Независимостта на съдебната система, корупцията и свободите на човека продължават да бъдат основни опасения на ЕП

 

Четири години след доклада, който постави началото на процеса по член 7 от Договора за ЕС, членовете на ЕП продължават да бъдат загрижени за няколко политически области, свързани с демокрацията и спазването на основните права в Унгария, като функционирането на конституционната и избирателната системa, независимостта на съдебната власт, корупцията и конфликтите на интереси и свободата на изразяване, включително медийния плурализъм. Академичната свобода, свободата на религията, свободата на сдружаване, правото на равно третиране, включително правата на ЛГБТИК лицата, правата на малцинствата, както и правата на мигрантите, търсещите убежище лица, и бежанците също са посочени като проблематични.

 

Цитат

 

Гуендолин Делбос-Корфилд (Зелените/ЕСА, Франция), докладчик на Парламента относно ситуацията в Унгария, заяви: „Заключенията на настоящия доклад са ясни и неоспорими: Унгария не е демокрация. Беше по-неотложно от всякога Парламентът да заеме тази позиция, като се има предвид тревожното темпо на отстъпление от принципите на правовата държава в Унгария. Отвъд признаването на авторитарната стратегия на Фидес, безпрецедентно е голямото мнозинство от евродепутати, които подкрепят тази позиция в Европейския парламент. Това следва да бъде предупредителен сигнал за Съвета и Комисията.“

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев