Основни права в ЕС: Оценка на Парламента за периода 2020-2021 г.

Европейският парламент
11.09.2022 / 13:35

Членовете на ЕП ще направят преглед на ключови въпроси, ще набележат проблемни области и ще предложат как по-ефективно да се защитят свободата, равенството и върховенството на закона в ЕС.

 

Парламентът ще направи оценка на въздействието на мерките по COVID-19 върху демокрацията, правосъдието и правоприлагането и основните свободи, продължаващите нарушения на принципите на правовата държава в някои държави членки, както и заплахите за демокрацията и правния ред в ЕС - всички те са необходими за защитата на основните права.

 

В проектотекста, внесен за обсъждане и гласуване, се прави преглед на дискриминационните практики, речта на омразата, структурния расизъм, отблъскването по външните граници на ЕС и клеветническите кампании срещу медиите, НПО и малцинствата. Други области на загриженост включват насилието, основано на пола, правата на жените и ЛГБТИК+, както и свободата на медиите и защитата на журналистите.

 

Процедурен код: 2021/2186(INI)

Дебат: сряда, 14 септември

Гласуване: четвъртък, 15 септември

Процедура: Незаконодателна резолюция

 

 

Доклад за основните права 2020-2021 г: Евродепутатите са дълбоко обезпокоени (13.7.2022 г.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220711IPR35032/fundamental-rights-report-2020-2021-meps-deeply-concerned

 

Процедурно досие

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2186(INI)

 

Агенция на ЕС за основните права: Доклад за основните права за 2021 г.

https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-report-2021

 

Агенция на ЕС за основните права: Доклад за основните права за 2020 г.

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-report-2020

 

Информационен фиш за ЕС: Защитата на ценностите по член 2 от ДЕС в ЕС https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/146/the-protection-of-article-2-teu-values-in-the-eu

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания - Проучване: PegasusGate в Европа: Противодействие на злоупотребите с шпионски софтуер (06-07-2022) https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)730329

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания - Защита на общите ценности на ЕС: Как Европейският парламент отговаря на очакванията на гражданите (27-04-2022)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)729397

 

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания - Брифинг: Защита на общите ценности на ЕС: Как Европейският парламент отговаря на очакванията на гражданите (27-04-2022)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)729391

 

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания - Накратко: Намаляващото пространство за гражданското общество в Европа (02-03-2022)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729269

 

Мултимедиен център на ЕП

https://multimedia.europarl.europa.eu/en

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев