Нови правила за компаниите за спиране на обезлесяването по света, предизвикано от ЕС

Европейският парламент
10.09.2022 / 14:33

За да се борят с глобалното изменение на климата и загубата на биоразнообразие, членовете на ЕП изискват от предприятията да гарантират, че продуктите, продавани в ЕС, не идват от обезлесени или деградирали земи.

 

В понеделник евродепутатите ще проведат дебат, а във вторник ще гласуват нов регламент за продукти, които не са свързани с обезлесяване, за да се намали приносът на ЕС към изменението на климата и загубата на биологично разнообразие в световен мащаб. Новият закон ще задължи компаниите да проверяват (т.нар. "надлежна проверка") дали стоките, продавани в ЕС, не са произведени върху обезлесени или деградирали земи. Очаква се членовете на ЕП да поискат разширяване на обхвата на продуктите, обхванати от регламента, както и предприятията да трябва да проверяват също дали тези стоки са произведени в съответствие с разпоредбите за правата на човека в международното право и дали зачитат правата на коренното население.

 

Членовете на ЕП също така ще обсъдят и гласуват нова стратегия на ЕС за горите до 2030 г. В проектодоклада се подчертава многофункционалната роля на горите, които смекчават изменението на климата и същевременно създават работни места, и се предлагат действия за осигуряване на устойчиви гори в ЕС. Предвид разнообразието на горите и климатичните условия в ЕС, според евродепутатите управлението на горите трябва да се развива на национално, регионално и местно ниво и в сътрудничество със собствениците на гори.

 

Контекст

 

По оценки на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO), в периода 1990-2020 г. в резултат на обезлесяване са изчезнали 420 млн. хектара гори - площ, по-голяма от тази на ЕС. Изчислено е, че потреблението в ЕС представлява около 10 % от обезлесяването в световен мащаб.

 

През октомври 2020 г. Парламентът се възползва от прерогативите си, предвидени в Договора, за да поиска от Комисията да представи законодателство за спиране на глобалното обезлесяване, предизвикано от ЕС.

 

Процедурни кодове: 2021/0366(COD) и 2022/2016(INI)

Дебати: Понеделник, 12 септември 2022 г.

Гласувания: Вторник, 13 септември 2022 г.

Процедури: Обикновена законодателна процедура (обезлесяване) и процедура по собствена инициатива (стратегия на ЕС за горите)

 

 

Процедурно досие (обезлесяване)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0366(COD)&l=en

 

Процедурно досие (Стратегия за горите на ЕС) https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2016(INI)&l=en

 

Информационен фиш на Комисията относно обезлесяването

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/870419/Factsheet%20on%20Deforestation.pdf.pdf

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания: Правна рамка на ЕС за спиране и обръщане на тенденцията за обезлесяване в световен мащаб, предизвикано от ЕС: Оценка на европейската добавена стойност

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654174

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания: Европейският съюз и горите https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51911/doc_en.pdf

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев