Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2022 година

Сливен
11.08.2022 / 13:11

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 40 жилищни сгради с 59 жилища в тях и с 8 366 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 24 други сгради с 26 025 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.9%, жилищата в тях - с 35.2%, а общата им застроената площ - с 21.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече с 50.0%, а разгънатата им застроена площ нараства над шест пъти.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 48.1%, жилищата в тях - с 34.1%, а общата им застроената площ е повече със 72.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 53.9%, но съответната им РЗП нараства над два пъти.

През второто тримесечие на 2022 г. в област Сливен е започнал строежът на 18 жилищни сгради с 52 жилища в тях и с 6 866 кв. м обща застроена площ, и на 13 други сгради с 4 180 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 45.5%, жилищата в тях са по-малко с 33.3%, а общата им застроена площ бележи спад от 33.2%. Броят на започнатите други сгради намалява със 73.5%, а общата им застроена площ е по-малко със 71.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. започнатите жилищни сгради са по-малко с 21.7%, жилищата в тях са повече с 62.5%, а общата им застроена площ нараства с 95.3%. Броят на започнатите други сгради намалява с 53.6%, а тяхната РЗП е по-малко с 49.1%.

 

Методологични бележки

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001) и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев