Назад във времето – Тичанска потребителна кооперация „Нова Ера”, основана в Америка

Назад във времето – Тичанска потребителна кооперация „Нова  Ера”, основана в Америка
18.07.2022 / 13:59

В Държавен архив – Сливен се съхраняват документи обхващащи различни отрасли от живота на хората. В част от тях може да се разбере, че жителите на населените места с голямо желание и ентусиазъм се „хвърлят” да създадат, да изградят нещо ново и успешно. Такъв е случаят и с Тичанската потребителна кооперация „Нова Ера”.

Емигранти в САЩ, от с. Тича, се обединяват и създават кооперация, за да може след като се приберат в родното село да не бъдат експлоатирани, да не се налага да плащат двойно и тройно за нискокачествени стоки, а да са свободни. Първоначалната цел е отварянето на потребителна кооперативна бакалница. По данни от протоколна книга на кооперацията – на 26 дек. 1909 г. в Stevensville – Montana жители на с. Тича „… по настоящем живущи в Америка, събрани в едно събрание взехме ин(и)циативата за съставянето на една потребителна кооперация под название „Нова– Ера”, която има за цел на първо време отварянето на една кооперативна потребителна бакалница…” . На това събрание за председател е избран Юрдан Хр. Русев, за касиер – Юрдан Ив. Ханджиев, за секретар – Михаил А. Попов и за контролна комисия – Руси Христов, Илия Попов, Иван Юр. Сапунджиев и Стоян Великов. Едно от решенията, което взимат е за членските вноски: за живеещите в Америка са в долари, а за членовете от с. Тича в български лева. Събраните членски вноски в долари се изпращат в Българска народна банка – София за „срок 3 години като фон(д) за потребителната кооперация „Нова – Ера” в с. Тича…” . Събраните пари са в срочен влог за срок от 30 месеца и сумата може да се тегли само от конституираното местно настоятелство на кооперацията в с. Тича. Членският внос за кооперацията е 40 долара, на заседанието от 26 дек. 1909 г. се решава, че ако записалите се за членове внесат ¼ от членския внос то тогава те се считат за членове на кооперацията. Парите от вноските се съхраняват в лихвена сметка на кооперацията. За получените членски вноски съкооператорите получават квитанции, напечатани през 1910 г. под редакцията на Работническа защита Chicago Ill. От приходо-разходната книга на Тичанската потребителна кооперация „Нова Ера” се вижда, че членовете редовно са плащали членския внос, като някои от тях са се възползвали от възможността разсрочено да внесат парите. Касиерът съвестно е попълвал приходите и разходите в книгата.

На 2 апр. 1910 г. на извънредно заседание на кооперацията цялото настоятелство на кооперацията подава оставка. Постановява се да се избере тричленна комисия, която да приеме и ръководи делата и да организира изборите за избиране на ново настоятелство. Комисията е в състав Цонко Желесков, Александър Ю. Чолаков и Юрдан Костадинов. След преброяване на бюлетините на заседание, проведено на 17 апр. 1910 г. членовете на Тичанската потребителна кооперация избират новото ръководство, а именно: за председател – Юрдан Русев, за подпредседател – Юрдан Ханджиев, за касиер – Александър Ю. Чолаков, за секретар – Михаил А. Попов, а за контролна комисия – Юрдан Костадинов, Иван Сапунджиев, Руси Христов.

С покана от 10 ян. 1911 г. членовете на Тичанската потребителна кооперация „Нова Ера” в Америка се канят да присъстват на общо годишно събрание в местността Dich Hill при Hamiltom mont с дневен ред: приемане на устав; избиране на Управителен съвет и др. На заседание от 18 ян. 1911 г. се гласува и приема устава на кооперацията. През тази година отново се гласува за Управителен и Контролен съвети. След проверка на бюлетините старото ръководство се запазва, а за проверителната комисия са избрани лицата Руси Христов, Илия Попов и Иван Ю. Сапунджиев.

С началото на Първата световна война се губят следите на сдружението. По бележки за кооперативното движение в с. Тича през 1920 г. част от събрания дялов капитал е послужил за откриване в селото клон на кооперация „Освобождение”.

Ентусиазмът на жителите на село Тича, емигрирали в Съединените американски щати да основат кооперация е голям, далновидността за бъдещето – за поминъка след като се върнат от странстване е основна цел, която не се изпълнява, но събраните пари помагат за друго ново начало.

Ако някой любител на историята има документи за съдбата на Тичанската потребителна кооперация „Нова Ера” след 1914 г. бихме се радвали да дойде в Държавен архив – Сливен, за да обменим информация.

 

Радина Йорданова,

Държавен архив – Сливен

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев