Лични архивни фондове в Държавен архив – Сливен

Лични архивни фондове в Държавен архив – Сливен
28.06.2022 / 16:17

Държавна агенция „Архиви” е институция, която провежда държавната политика в областта на подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, опазването, съхраняването и използването на документите от Националния архивен фонд, както и в областта на развитието и усъвършенстването на архивното дело… Освен документи на държавните и общински институции и други юридически лица, източници за комплектуване на архивите с документи могат да бъдат и личните архиви и колекции на значими за обществото личности. Личните архиви представляват комплекс от документи, свързани с живота и дейността на физически лица, създадени от тях, на членовете на техните семейства, както и получени като дарение или по наследство… Постъпилите в държавните архиви документи от личен произход се организират в лични архивни фондове. В зависимост от наличието и обема на отделна личност, семейство, род или документите да бъдат организирани в колекция… Целта на комплектуването на документи от личен произход е разширяване на изворовата база за историческата наука. Тези документи се различават от официалните не само по произход, но и по предназначение, видове и специфика на ретроспективната информация, която носят…

В Държавен архив – Сливен също се съхраняват лични архивни фондове. Документи на лица, които са имали и имат роля в обществения и културен живот на град Сливен. Изявени личности в своята област – обществено-политически дейци, представители на науката и изкуствата – хора, докоснали се до сърцата на сливналии и не само. Всеки лист хартия, който се пази в институцията е пропит с история. Читалнята на архива е посещавана от изследователи, преподаватели, любители, които с ентусиазъм попиват информацията, която са намерили, с въодушевление разгръщат архивните единици, че чак заразяват всички около тях с положителна емоция. Част от сведенията, които са привлекли вниманието им са от лични фондове на хора, живели, творили и прославяли България. В архива се съхраняват документи на известни сливенски общественици и културни деятели като Илия Арнаудов, Димо Бойчев, Илия Гудев, Георги Гюлмезов, Васил Димитров, Теодора Захариева, Михаил Керменлийски, Константин Константинов, Георги Костичков, Стефан Гидиков, Стефан и Ивана Пейчеви, Михаил Райнов, Руси Славов, Мишо Тодоров, Добри Добрев, Николай Дойчев, Димитър Шампион, Александър Александров, Георги Арнаудов, Стефан Гудев, Динко Карагьозов, д-р Александър Недев, д-р Николай Сяров, Георги Хрусанов, Константин Шарков, Георги Станчев, Надя Неделина, Камен Васевски, Михаил Михайлов, Неделчо Митърков, Стефан Джагаров, Любен Петков, Божидар Бойчев, Стефан Македонски, Никола Планински и други изявени дейци.

 

Личните документи много често носят информация, която трудно може да се разбере само от документите на институциите. Личният поглед, личният пример, личните действия – тънката нишка на другите гледни точки. Дарителите – мъже и жени – идват в архива с мисълта, че оставят зрънце история. Те са решили да се разделят с частица от себе си, за да може написаното да остане съхранено за поколенията, за изследователите, за търсещите истината. За да може да се търсим… Да учим… Да знаем…

Във всяко едно поколение има таланти, любители, експерти в своята област – хора, които служат за пример, гордост за всички, които ги познават. Личности, чиито дела се помнят, разпространяват и вдъхновяват – те не се забравят, а ако техните дела са документирани и съхранени е безценно съкровище за бъдещите вдъхновители. Именно за да се запази за поколенията, да се изяснят историческите обстоятелства на миналото ни, тези ценни свидетелства трябва да стават обществено достояние. Един от тези начини е чрез предаване за съхранение в държавните архиви. През годините в Държавен архив – Сливен са приети документи на общественици, краеведи, писатели, описващи многото лица на град Сливен, на неговите „хайдути” – биографични, от творческа, служебна и обществена дейност, кореспонденция, изобразителни и фотодокументи – с една дума богатство. Експертите в архива имаме удоволствието да извършваме научно-техническа обработка на документите, след което могат да се използват за научна и изследователска цел. Всеки служител приема задачата по експертизата им присърце, влага много труд, така че постъпленията да станат „видими” за света.

Държавен архив – Сливен е издал няколко архивни справочника, свързани с личните фондове, сред които инвентарни описи, каталози, сборници с документи и албуми за Стефан Гидиков (1871–1944), Константин Константинов (1890–1970), Добри Добрев (1898–1973), Илия Гудев (1861–1957), Васил Димитров (1885–1972), Николай Дойчев (1903–1983), Георги Костичков (1895–1971), Мишо Тодоров (1890–1967), Спомени за Мишо Тодоров (1926–1967), „Разговори насаме“ – дневник на Мишо Тодоров (1917–1967), Георги Арнаудов (1903–1995), Хаджи Димитър (1892–1935), Д-р Петър Данчев (1886–1971) – безценни източници на информация.

Друг начин за популяризиране на делата на сливенските общественици и културни деятели е чрез публикации, статии, монографии, изложби и всичко това в името ние да опознаем историята си, светът да научи за постиженията на българите, за да се чувстваме горди.

Личните архивни фондове са богата изворова база от национално и местно значение. Всяко дарение е прието с голяма благодарност и признателност. Надявам се и в бъдеще хората да ни се доверяват, че ще пазим и популяризираме техните безценни съкровища като обект на национална памет.

Радина Йорданова

ДА-Сливен

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев