Община Сливен приключи проект „Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ“

Лого
14.06.2022 / 14:51

На 13 юни 2022 г. в община Сливен се проведоха заключителна пресконференция и официална церемония по откриване на обектите по проект „Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ“, финансиран по административен договор за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.015-0004-C02“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основните цели, постигнати с изпълнението на проекта са:

Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кварталите: „Сини камъни“, „Българка“ и „Дружба“.

В трите квартала бяха изградени алеи, тротоари, детски и спортни площадки, извърши се озеленяване, монтаж на паркови елементи, допълнително осветление и оформяне на паркинг места. Общият брой на новоизградените и сертифицирани детски площадки е 9. Дейностите по проекта съдействат за създаване на по-естетични, достъпни и зелени междублокови пространства.

Кварталите, включени за благоустрояване, са най-гъсто населените в гр. Сливен, като по този начин инвестицията достига до максимален брой ползватели.

Проектът е част от Инвестиционната програма на Община Сливен. И трите обекта се намират в Зоната с преобладаващ социален характер от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Сливен.

Обща стойност на проекта : 3 025 764.22 лв.

Европейско финансиране: 2 571 899.59 лв.

Национално финансиране: 453 864.63 лв.

 

Дата на стартиране

02.01.2020г.

 

Дата на приключване

02.07.2022г.

Още снимки от новината

Община Сливен лого

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев