Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през първото тримесечие на 2022 г.

НСИ
12.05.2022 / 11:28

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през първото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

 

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през първото тримесечие на 2022 г. е 31 и спрямо съответното тримесечие на 2021 г. се увеличава с 82.4%. Жилищата в тях са 57, или три пъти повече спрямо съответното тримесечие на 2021 година. Спрямо предходното тримесечие броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради намалява с 6.1%, а жилищата в тях се увеличават със 7.6%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в областта през първото тримесечие на 2022 г. е 6 529 кв. м, или със 153.4% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Жилищната площ също бележи ръст (със 150.0%) и достига 4 859 кв. метра.

Спрямо предходното тримесечие е регистрирано намаление на общата полезна площ с 11.0%, докато жилищната площ на всички новопостроени жилища в област Сливен нараства с 3.3%.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище през първото тримесечие на 2022 г. в областта е 114.5 кв. метра. Спрямо съответното тримесечие на 2021 година средната полезна площ намалява с 21.1 кв. м., а спрямо предходното тримесечие - с 23.9 кв. метра.

Преобладаващата част от всички новопостроени жилища (28.1%) през първото тримесечие на 2022 г. са тристайни.

Според конструкцията на външните стени на сградата 74.2% от новопостроените жилищни сгради са тухлени.

 

Методологични бележки

 

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев