Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през първото тримесечие на 2022 година

НСИ
10.05.2022 / 12:26

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

 

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 47 жилищни сгради с 91 жилища в тях и с 10 694 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 16 други сгради с 3 427 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 38.2%, жилищата в тях са повече с 19.7%, но общата им застроената площ намалява с 3.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 81.2%, а разгънатата им застроена площ - с 85.8%.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 67.9%, жилищата в тях - със 193.6%, а общата им застроената площ е повече със 114.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко със 75.0%, а съответната им РЗП - със 75.1%.

През първото тримесечие на 2022 г. в област Сливен е започнал строежът на 33 жилищни сгради със 78 жилища в тях и с 10 284 кв. м обща застроена площ, и на 49 други сгради с 14 708 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 5.7%, докато жилищата в тях се увеличават с 90.2%, а общата им застроена площ - с 46.6%. Броят на започнатите други сгради нараства близо два пъти, но общата им застроена площ е по-малко с 42.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. започнатите жилищни сгради са повече с 65.0%, жилищата в тях - със 169.0%, а общата им застроена площ - с 90.1%. Броят на започнатите други сгради намалява с 18.3%, но тяхната РЗП е повече с 18.7%.

 

Методологични бележки

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001) и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

www.nsi.bg
 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев