ЕП започва реформа на правилата за европейски избори, иска общоевропейски избирателен район

Избиране на 28 допълнителни членове на ЕП чрез общи за целия ЕС листи, за да се осигури балансирано географско представителство Възможност за гласуване по пощата във всички държави членки, определяне на общ минимален изборен праг и възможност 18-годишните
03.05.2022 / 17:06

Избиране на 28 допълнителни членове на ЕП чрез общи за целия ЕС листи, за да се осигури балансирано географско представителство

Възможност за гласуване по пощата във всички държави членки, определяне на общ минимален изборен праг и възможност 18-годишните да се кандидатират в избори

Листи с редуващи се по полов признак кандидати или квоти за гарантиране на равенството между половете

Избори във всички страни от ЕС на 9 май

Парламентът стартира реформата на Акта за избиране на членове на ЕП с цел преминаване от 27 отделни избори с различни правила към единни европейски избори

 

Във вторник Парламентът прие доклад по законодателна инициатива, който има за цел преразглеждането на правилата за европейските избори. Проектът за законодателен акт беше одобрен с 323 гласа "за", 262 гласа "против" и 48 гласа "въздържал се", а придружаващата го резолюция с 331 гласа "за", 257 гласа "против" и 52 гласа "въздържал се".

 

Съгласно предложената от евродепутатите система всеки избирател ще разполага с два гласа – един за избирането на членове на Европейския парламент в националните избирателни райони и един за избирането на членове на Европейския парламент в избирателния район, обхващащ цялата територия на Съюза, с 28 допълнителни места. За да се гарантира географски баланс в рамките на тези листи, държавите членки ще бъдат разделени на три групи в зависимост от размера на населението си. Листите ще бъдат запълнени с кандидати от всяка от тези групи по пропорционален начин. Общите за целия ЕС листи с кандидати следва да се подадат от европейски изборни субекти, като коалиции от национални политически партии и/или национални сдружения на избиратели или европейски политически партии.

 

Парламентът също така иска да се реши въпросът с неравенството между половете, като подчертава, че въпреки цялостното подобрение при последните избори, някои държави не са избрали нито една жена за член на ЕП. Текстът предлага въвеждането на листи с редуващи се по полов признак кандидати (zipped lists) или квоти, без да се нарушават правата на небинарните лица.

 

Другите предложения за „европеизиране“ на изборите включват:

 

9 май да бъде определен за общ европейски ден за гласуване;

предоставяне на право за кандидатиране в избори за европейските граждани, навършили 18 години;

определяне на задължителен минимален изборен праг от 3,5% за избирателни райони с повече от 60 места;

равен достъп до гласуването на всички граждани, включително лицата с увреждания, и възможност за гласуване по пощата;

право на гражданите да гласуват за председател на Комисията посредством системата „водещ кандидат“ (Spitzenkandidaten) чрез общи листи за целия ЕС.

 

Ще бъде създаден нов Европейски избирателен орган, който да наблюдава процеса и да гарантира спазването на новите правила.

 

Следващи стъпки

 

Както е установено в член 223 от Договора за функционирането на Европейския съюз, законодателната инициатива на Парламента ще трябва да бъде одобрена с единодушие от Съвета. После докладът ще се върне в Парламента, за да могат евродепутатите да дадат съгласието си. След това той трябва да бъдат одобрен от всички държави членки в съответствие с техните конституционни изисквания. Преговорите със Съвета ще започнат, когато държавите членки приемат своята позиция.

 

Цитат

 

Докладчикът Доменек Руис Девеса (С&Д, Испания) заяви: "Тази реформа ще увеличи видимостта на европейските политически партии и ще им позволи (особено на техните кандидати в общоевропейските листи) да провеждат кампании в целия ЕС, за да можем да създадем истински общоевропейски дебат. Хората ще знаят, че гласуват за европейски политически структури и водещи кандидати за председател на Комисията. Парламентът изпрати силно послание до Съвета, че е крайно време да се промени европейското избирателно право за избори, които да отразяват правилно днешните политически реалности."

 

Пресконференцията с докладчика ще се състои на 3 май 2022 г., вторник, 18.00 ч. българско време. Повече информация можете да намерите тук.

 

Контекст

 

Актът за избиране на членове на ЕП датира от 1976 г. Изменен е през 2002 г. и 2018 г., въпреки че последните изменения все още не са в сила. Той съдържа общи принципи, които трябва да се зачитат от законите на държавите членки относно изборите за Европейски парламент. Настоящият акт обаче не определя единна избирателна система, приложима в целия ЕС.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев