Първа копка за реконструиране на водопроводна мрежа в гр. Сливен

ВиК-Сливен - лого
21.04.2022 / 15:39

На 28.04.2022 г., четвъртък, от 12.00 ч., в гр. Сливен, Южна промишлена зона, ул. „Банско шосе“ Кръстовище Дамарски мост (срещу бензиностанция Еко) ще се проведе ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ по проект № BG16M1OP002-1.016-0008: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД”.

 

В церемонията ще вземат участие управителят на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД инж. Севдалин Рашев, областният управител на област Сливен Веселин Вълчев, кметът на община Сливен – Стефан Радев, граждани и заинтересовани страни.

Част от дейностите по проекта са свързани с рекострукция на ВиК инфраструктурата в гр. Сливен - 4 308 м. водопроводна мрежа; подмяна на 19 броя помпените агрегати на системи „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец и ремонт и подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите - средна зона напорен водопровод „Хамбара“ и Висока зона напорен водопровод „Бункера“.

 

Изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи водопроводни и канализационни системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност в Агломерация Сливен е част от изпълнението на проект, по който само в гр. Сливен ще се реконструират 22 089 м. водопровод и 738 броя сградни водопроводни отклонения, и ще се изгради 2924 м. канализационна мрежа. Заедно с това ще се извърши реконструкция на 13 шахти и монтаж на 4 разходомера с уред за измерване на налягане и отчитане, както и 1000 водомера за сградните водопроводни отклонения.

 

Прогнозният срок за приключване на изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, е 31.01.2023 г. Срокът за съобщаване на дефекти - 365 дни.

 

Обща стойност на договора за инженеринг: 30 332 467.12 лв.

 

Обща стойност на договора за надзор и Инженер: 1 145 000.00 лв.

 

Проектът „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“ е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев