По – ефективно пречистване на канализационни води чрез реконструкцията на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Сливен

Оперативна програма - Околна среда
21.04.2022 / 14:54

В процес на изпълнение са строително-монтажни работи, доставка и инсталиране на оборудване във връзка с реконструкцията на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен. Дейностите са част от проект № BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“.

 

Общата стойност на проекта е 131 446 101.78 лв., като финансирането от ЕС, чрез Кохезионния фонд е на обща стойност 80 082 827.52 лв., а националното съфинансиране е на стойност 14 132 263.68 лв.

 

Инвестицията в реконструкцията, рехабилитацията и осъвременяването на ПСОВ Сливен възлиза на 9 853 141, 48 лв.

 

Реконструкцията на станцията стартира чрез изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически и издаването на разрешение за строеж No 250 от 21.06.2021 г.

Строителните дейности започнаха с откриването на строителната площадка на 07.07.2021 г. и предвиждат цялостна рехабилитация на реконструкция на утайковото стопансто на станцията:

- В процес на изграждане е соларната изсушителна инсталация, реконструира се сградата за сгастяване на утайки;

- Модернизацията на силоза за стабилизиране на утайки е приключил, като в момента се извършват водните проби за водоплътност, чрез които да се гарантира качеството на изпълнение;

- Вече е изградено и въвредено в експоатация депото за изсушаване на утайки.

 

Вече са доставени и монтирани голяма част съоръженията: ко – генератор, центрофуги, инсталации за приготвяне на полимери, механични сгъстители и др. Всички те отговарят на най- съвременните стандарти за такъв тип оборудване.

През целия период на изпълнение на СМР, ПСОВ Сливен няма да спира да функционира.

 

В следващите месеци предстои ускоряване на темповете на строителство, доставка и монтаж на оборудване и пускане на обновената ПСОВ – Сливен в експлоатация.

 

Всички дейности, свързани с реконструкцията на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен, ще осигурят постигане на екосъобразно пречистване и заустване на отпадните води, по – ефективно оползотворяване на утайки от пречиствателната станция, подобряване на средата за живота и здравето на жителите и гостите на гр. Сливен, като по този начин се очаква да се увеличи икономическата привлекателност на региона.

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд по процедура BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.

 

Проект № BG16M1OP002-1.016-0008: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

Още снимки от новината

Европейски съюз - Кохезионен фонд
ВиК Сливен
 Оперативна програма - Околна среда
По – ефективно пречистване на канализационни води чрез реконструкцията на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Сливен
По – ефективно пречистване на канализационни води чрез реконструкцията на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Сливен
По – ефективно пречистване на канализационни води чрез реконструкцията на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Сливен
По – ефективно пречистване на канализационни води чрез реконструкцията на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Сливен
По – ефективно пречистване на канализационни води чрез реконструкцията на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Сливен
По – ефективно пречистване на канализационни води чрез реконструкцията на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Сливен
По – ефективно пречистване на канализационни води чрез реконструкцията на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Сливен

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев