Бъдещето на Европа: Конференцията разисква предложения за действия на ЕС

Европейският парламент
31.03.2022 / 16:46

Конференцията за бъдещето на Европа навлиза във финален етап: на пленарното заседание на 25-26 март бяха разгледани конкретни предложения за промени в ЕС.

Пленарното заседание в Страсбург събра граждани и представители на Европейския парламент, националните парламенти, правителствата, европейските институции, регионални и местни власти, социални партньори и неправителствени организации.

 

Те заседаваха първо в работни групи, за да обсъдят предложения в отделни области, а след това и всички заедно, за да направят преглед на постигнатия напредък.

 

Работните групи основават предложенията си на препоръките на европейските и национални граждански панели, както и на идеи, споделени на уебсайта на Конференцията. Руското нашествие в Украйна извежда на преден план нови предизвикателства, които следва също да се вземат предвид.

 

Напредъкът на работните групи

 

По-силна икономика, социална справедливост и работни места

 

Докато представители на гражданите в работната група поставят акцент върху нуждата от социална защита и справедливост, други членове призовават за подкрепа на индустрията и малкия бизнес и стимулиране на иновациите.

 

„Основната точка (в дискусиите - бел. ред.) беше как да гарантираме, че икономическият растеж се съчетава със социална справедливост... Нуждаем от напредък и от двете страни“, заяви председателят на работната група Ираче Гарсия Перес, испански депутат от групата на С&Д в Европейския парламент.

 

Тя също така подчерта социално-икономическите последици от войната в Украйна и каза, че въпроси като енергийната бедност и сигурността на доставките на храни трябва да бъдат взети предвид.

 

Култура, образование, младеж и спорт

 

Признаването на професионалните квалификации, оказването на подкрепа на младите хора за навлизането им на пазара на труда и тяхното въвличане в политическия живот са някои от приоритетите в тази група. Взелите думата посочиха, че разнообразието е част от европейската идентичност и че владеенето на чужди езици прави възможна мобилността в ЕС.

 

 

Цифрова трансформация

 

Участниците в тази работна група биха искали ЕС да наложи глобални стандарти в цифровата сфера. „Общата цел е, че ЕС трябва да бъде по-амбициозен и трябва да стане лидер в цифровата свързаност; разискванията са как да постигнем това“, заяви Асита Канко, белгийски евродепутат от групата на консерваторите.

 

 

Европейска демокрация

 

Организирането на общоевропейски референдуми, въвеждането на изборни листи с кандидати от целия ЕС и предоставянето на Европейския парламент на по-големи правомощия, включително да инициира законодателство, са сред идеите, обсъждани в работната група за европейска демокрация. Мнозина от изказалите се посочиха нуждата от по-голямо участие на гражданите в политическия живот.

 

 

Ценности и права, върховенство на закона, сигурност

 

Нарушения на принципа на върховенството на закона, атаки срещу свободата на медиите и дезинформация са част от проблемите, с които се занимава тази групата за ценностите.

 

Германският евродепутат от групата на Зелените/ЕСА Даниел Фройнд настоя, че не могат да бъдат автоматично отхвърляни най-амбициозните предложения, особено относно санкционирането на нарушения на върховенството на закона: „Тези предложения трябва да бъдат разглеждани сериозно, а не да бъдат отклонявани, само защото изискват амбициозни реформи или дори промени в европейските договори“.

 

 

Климатични изменения и околна среда

 

Изграждането на кръгова икономика, подобряването на обществения транспорт и насърчаването на устойчиви модели на потребление остават ключови цели, но в същото време войната в Украйна поставя акцент върху намаляването на зависимостта от изкопаеми горива и насърчаване на местното производство на храни.

 

 

Членовете на работната група заявиха, че не са постигнали до момента съгласие относно бъдещето на атомната енергия - макар че тя не произвежда емисии, съществуват опасения относно извеждането на отработено ядрено гориво.

 

 

Здравеопазване

 

Предложенията на работната група включват налагането на единни минимални стандарти за здравни грижи, насърчаване на здравословния начин на живот и гарантиране на достъпа на всеки до качествено лечение. Говорилите по темата подчертаха, че здравето трябва да се възприема като всеобщо право и настояха за повече правомощия на ЕС в тази сфера.

 

 

Мястото на ЕС в света

 

Укрепването на автономността на ЕС, използването на влиянието на Европа в търговската сфера за налагане на социални и екологични стандарти и подобряване на вземането на решения в ЕС са някои от приоритетите в областта на външната политика.

 

Андрюс Кубилюс, литовски член на Европейския парламент от групата на ЕНП, призова за гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета по въпроси на външната политика и политиката за сигурност. Той припомни историческия пример с полско-литовското кралство, в което изискването за единодушие при вземането на парламентарни решения се е превърнало в слабост и от това са се възползвали външни сили. Кубилюс също така призова за по-ясен ангажимент от ЕС към разширяване.

 

 

Миграция

 

Близо 4 милиона бежанци от Украйна са влезли в ЕС през последните седмици. Участниците на заседанието призоваха ЕС да направи преглед на нуждите на икономиката от квалифицирана работна ръка, да гарантира справедливи условия на труд за мигрантите и да реформира условията на приемане, като те следва да се основават на солидарност и на споделяне на отговорността.

 

Какво предстои за Конференцията

 

Работните групи ще представят своите предложения на следващата пленарна сесия на Конференцията на 8-9 април. На следваща сесия в края на април ще бъде финализирана позицията на пленарния състав. Резултатите от цялостния процес ще бъдат представени на събитие на 9 май.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев