Хармонизирано европейско изследване Бюджет на времето на населението

НСИ
30.03.2022 / 12:20

През март 2022 г., в изпълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (ЗПНЖФ2021), Закона за статистиката и решенията на Централната комисия по преброяването и Програмата на Статистическата служба на Европейската комисия, Евростат - за единно изследване на бюджета на времето, Националният статистически институт на България започва провеждането на изследване „Бюджет на времето на населението“.

С настоящото изследване се цели събирането на международно сравнима информация за основните характеристики на използване на времето: измерване на времето, което лицата изразходват за различни дейности в ежедневния си живот; измерване на всички форми на труд, включително неплатен труд и производителност на домакинствата; балансът между професионалния и личния живот; проблемите, свързани с грижите за деца и хора с увреждания. Получените резултати ще предоставят информационно осигуряване на политиките по равнопоставеността.

Обект на изследване са всички лица на 10 и повече години в 3 150 обикновени домакинства в страната, попаднали в извадка на случаен принцип.

Наблюдението се осъществява с участието на анкетьори, които при първото си посещение в домакинствата се легитимират със служебна карта и представят писмо от председателя на НСИ. Анкетьорите са задължени съгласно Закона за статистиката да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.

Опазването на тайната на данните, предоставени от респондентите, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели са гарантирани от разпоредбите на ОРЗД, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и ЗЗЛД.

Изследването е с продължителност 12 месеца и приключва през март 2023 година.

В област Сливен изследването ще се проведе в 6 населени места: гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Котел и селата Жълт бряг, Калояново и Караново.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Сливен може да се получи на телефон 044/613 412 в Териториално статистическо бюро - Югоизток, отдел „Статистически изследвания - Сливен“.

 

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!

 

Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят в сайта на НСИ, рубриката „Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година“: https://nsi.bg/census2011/.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев