Проблемът с домашното насилие в България изисква повече внимание и усилия на национално и европейско ниво (видео)

Дискусията „Противодействие на домашното насилие – европейски практики и ситуацията в България“ се проведе на 11 март.
18.03.2022 / 13:22

Необходимо е да се състави конкретен и ясен план за противодействие на домашното насилие в България, както и единен държавен орган, който да бъде отговорен за превенцията и закрилата от насилие. Около това се обединиха участниците в дискусията „Противодействие на домашното насилие – европейски практики и ситуацията в България“, която се проведе на 11 март.

Целта на дискусията, организирана от Бюрото на Европейския парламент в България, беше да се обсъди ситуацията с домашното насилие в Европа и България. Първата част на събитието се концентрира върху политики и стратегии срещу домашното насилие, които се прилагат в Европа, както и предвидените законодателни и незаконодателни мерки за превенция на този тип насилие. Във втория панел участниците разгледаха проблема с домашното насилие на местна почва, като откроиха по-важните законодателни, институционални и процедурни проблеми, с които се сблъскват жертвите, и обсъдиха причините за тях и методи за разрешаването им.

 

Петър Витанов (С&Д), член на Европейския парламент, заяви, че проблемът с насилието над жени в България по-скоро регресира. Той отбеляза, че физическото и емоционалното насилие нарастват вследствие на пандемията, а сега и на войната в Украйна, и посочи невъзможността на държавата да изпълни функциите си по защита на жените, липсата на достатъчно кризисни центрове в страната, както и на финансиране. По думите му разликата в заплащането спрямо пола може да доведе до зависимост на жертвата от насилника. Г-н Витанов засегна и очаквания резултат от Конференцията за бъдещето на Европа, където една от ключовите теми е равнопоставеността, която би могла да бъде определяща за решаване на проблема с насилието срещу жените.

Мартина Тьорнквист, правен експерт в отдел „Равенство между половете“ на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия, очерта като проблемни области закрилата на жертвите, техния достъп до правосъдие, осигуряването на адекватна подкрепа на жертвите и засилената координация и сътрудничество между съответните отговорни органи. Тя посочи, че общите мерки срещу престъпленията не адресират достатъчно добре определени аспекти от насилието срещу жени и деца, като кибернасилието и тормоза, преследването, споделяне на интимни изображения и най-вече изнасилването.

 

Елена Флориани, координатор на мрежата WAVE (Жени срещу насилието Европа), засегна проблема с броя на кризисните центрове в България, който е минимален. Вследствие на това, насилието срещу жени и деца често пъти не се докладва, което е важна пречка за разрешаване на проблема в определени географски региони.

 

По думите на Диана Ковачева, омбудсман на Република България, има проблем с координацията между институциите и липсата на единна водеща институция, която да предоставя психическа и физическа помощ на жертвите. Тя изтъкна недостатъка на сегашния закон, който кара жените и децата − жертви на насилие, да разказват многократно за преживяната травма, карайки ги да я преживяват отново и отново. Според нея сред основните проблеми са липсата на чувствителност от институциите, на ясна и всеобхватна дефиниция за домашно насилие, както и на официален регистър.

Лилия Симеонова, началник на кабинета на министъра на правосъдието, подчерта важната роля на неправителствените организации, от които също постъпват данни за жертвите на насилие. Постъпилите становища и мнения в министерството по законопроекта за изменение и допълнение на Закон за домашното насилие засягат липсата на ефективна защита за опазването на живота и здравето на жертвите в риск, както и липсата на единен официален орган, отговорен за формирането и прилагането на тези политики.

 

Елисавета Белобрадова, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание, потвърди, че има проблем със законодателните процедури, които често са бавни и тромави и измъчват допълнително жертвите, като ги превръщат от своя страна и в жертви и на законодателната система. Тя настоя да се нормализира на обществено ниво темата за домашното насилие и подчерта, че насилието в България има своя собствена география, тъй като липсват кризисни центрове в 13 от общо 28 области в България.

 

Според Геновева Тишева, председател на Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола“, ключова е и темата за системността, която се изисква за доказване на домашно насилие, като в резултат процедурите по доказване на домашно насилие не го възпират, а го насърчават и засилват жестокостта на насилника. Тя посочи, че е от изключителна важност системността да отпадне като изискуем фактор и при престъпленията от омраза полът да бъде включен наравно с останалите фактори.

Надежда Стойчева, директор на Фондация „Асоциация Анимус“, сподели, че всеки има защитен психологически механизъм да не отразява чуждата болка, тъй като слушането за насилие е болезнено, като това пречи на нормализирането на темата. Тя допълни, че липсва развита инфраструктура за подаване на сигнали, оказване на помощ и подслон, основно в Западна и Южна България.

 

Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че е нужен единен официален орган, който да е отговорен за превенцията и налагането на законите за домашно насилие, които от своя страна да бъдат актуални за своето време. Те получиха множество коментари и въпроси от публиката, свързани както с конкретни казуси, така и с цялостната ситуация в България.

 

Гледайте цялата дискусия, която беше модерирана от Поли Златарева, журналист от БНТ, във видеото.

 

Още снимки от новината

В първата част на дискусията участие взеха Петър Витанов, както и Мартина Тьорнквист и Елена Флориани, които се включиха онлайн.В първата част на дискусията участие взеха Петър Витанов, както и Мартина Тьорнквист и Елена Флориани, които се включиха онлайн
Във втория панел участниците разгледаха проблема с домашното насилие в България.
Публиката отправи множество коментари и въпроси, свързани както с конкретни казуси, така и с цялостната ситуация в България

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев