Нови правила за батериите: Евродепутатите настояват за по-амбициозни екологични и социални цели

 По-устойчиви и по-лесни за подмяна батерии, включително за смартфони Стандарти за надлежна проверка по цялата верига за създаване на стойност По-амбициозни цели за управление на отпадъците ЕП предлага правилата да обхващат и батериите за леки транспортни
11.03.2022 / 13:40

По-устойчиви и по-лесни за подмяна батерии, включително за смартфони

Стандарти за надлежна проверка по цялата верига за създаване на стойност

По-амбициозни цели за управление на отпадъците

Парламентът е готов да преговаря със Съвета относно окончателния законодателен текст, уреждащ пълния жизнен цикъл на батериите — от проектирането до края на жизнения цикъл.

 

По време на дебат в сряда членовете на ЕП подчертаха решаващата роля на акумулаторните батерии за прехода към кръгова и неутрална по отношение на климата икономика и за конкурентоспособността и стратегическата автономност на ЕС. Проектът за законодателство беше приет в четвъртък с 584 гласа „за“, 67 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“.

 

Евродепутатите подкрепят преразглеждането на действащото законодателство, с цел да бъде актуализирано по отношение на технологичното развитие.

 

Те предлагат по-строги изисквания относно устойчивостта, експлоатационните характеристики и етикетирането, включително въвеждането на нова категория „батерии за „леки транспортни средства“, като електрически скутери и велосипеди, както и правила относно обявяването на въглеродния отпечатък. До 2024 г. преносимите батерии в уредите, като например смартфоните, и батериите за леките транспортни средства трябва да бъдат проектирани така, че потребителите и независимите оператори да могат лесно и безопасно да ги отстраняват сами, настояват членовете на ЕП.

 

Според приетата позиция на Парламента промишленият сектор следва да гарантира, че веригата за създаване на стойност в отрасъла на батериите е в пълно съответствие със задълженията в областта на правата на човека и надлежната проверка, като по този начин се гарантира избягването на рисковете, свързани със снабдяването, преработката и търговията със суровини, които често са концентрирани в една или няколко държави.

 

В доклада също така се определят минимални нива на оползотворени кобалт, олово, литий и никел от отпадъци за повторна употреба в нови батерии и по-строги цели за събиране на преносими батерии за рециклиране.

 

Повече подробности относно специфичните изисквания могат да бъдат намерени тук:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220202IPR22435/meps-want-to-strengthen-new-eu-rules-for-batteries

 

Цитат

 

Докладчикът Симона Бонафе (С&Д, Италия) заяви: „За първи път в европейското законодателство регламентът относно батериите определя цялостен набор от правила за управление на пълния жизнен цикъл на продукта - от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл. Това създава нов подход за насърчаване на рециклирането на батериите и въвежда нови стандарти за устойчивост, които следва да се превърнат в еталон за целия световен пазар на батерии. Акумулаторните батерии са ключова технология за насърчаване на устойчивата мобилност и за съхранение на енергия от възобновяеми източници. За да бъдат постигнати целите на Зеления пакт и да бъдат привлечени инвестиции, съзаконодателите трябва бързо да приемат ясни и амбициозни правила и срокове.“

 

Контекст

 

През декември 2020 г. Европейската комисия представи предложение за регламент относно батериите и отпадъците от батерии. Целта му е да се укрепи функционирането на вътрешния пазар, да бъде насърчена кръговата икономика и да се намали екологичното и социалното въздействие на всички етапи от жизнения цикъл на батериите. Инициативата е тясно свързана с Европейския зелен пакт, плана за действие за кръговата икономика и новата промишлена стратегия.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев