ЕС трябва да е по-подготвен срещу външна намеса и дезинформация

ЕС трябва да е по-подготвен срещу външна намеса и дезинформация
10.03.2022 / 09:53

Злонамерени и авторитарни държави, като Русия и Китай, манипулират информацията, за да накърнят демокрацията в ЕС

Европейските граждани и правителства до голяма степен не са наясно със заплахите от чуждестранните сили

Призив за санкции срещу чуждестранна намеса и кампании за дезинформация

Властите следва да обмислят възможността за отнемане на лицензите на организации, разпространяващи чуждестранна държавна пропаганда

Липсата на осведоменост и мерки за противодействие в ЕС превръщат намесата в привлекателна тактика за злонамерени чуждестранни участници и застрашават демокрацията, казват евродепутатите.

 

Проучването на Парламента за изясняване на начина, по който злонамерените чуждестранни сили манипулират информацията и се намесват в ЕС, за да подкопаят демократичните процеси, стигна до заключението, че злонамерените участници могат без страх от последствия да влияят на изборите, да извършват кибератаки, да привличат на своя страна бивши високопоставени политици и да поляризират обществения дебат.

 

Докладът на специалната комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз (INGE), твърди, че липсата на осведоменост като цяло относно мащаба на чуждестранната намеса и информационна манипулация основно от страна на Русия и Китай се изостря допълнително от пропуските в законодателството и недостатъчната координация между държавите от ЕС .

 

В продължаващата агресивна война срещу Украйна руското правителство демонстрира, че "дори информацията може да бъде използвана като оръжие", докато Русия разпространява "дезинформация с безпрецедентна злонамереност и мащаб", за да заблуди своите граждани и международната общност относно войната. Парламентът приветства въведената наскоро в целия ЕС забрана за излъчване на руски пропагандни канали като „Спутник ТВ“ и „RT“ (известна преди като „Russia Today”).

 

Противодействие

 

Докладът настоятелно призовава ЕС да създаде обща стратегия за справяне с дезинформацията, включително чрез въвеждане на специфични санкции, отнасящи се до чуждестранна намеса и кампании за дезинформация. Членовете на ЕП настояват също така за включване на организациите на гражданското общество в повишаването на обществената осведоменост и разпространението на обща информация, както се вижда в примера за най-добри практики в Тайван, и подчертават необходимостта от работа в световен мащаб с партньори със сходни възгледи.

 

Освен това Парламентът препоръчва следните мерки:

 

плуралистични, независими медии с широко разпространение, журналисти, проверители на факти и изследователи следва да получат публично финансиране;

обмисляне на възможността за отнемане на лицензите на организации, разпространяващи чуждестранна държавна пропаганда;

принуждаване платформите на социалните медии, които служат като средство за чуждестранна намеса, да спрат укрепването на неавтентични профили, които разпространяват вредни чужди вмешателства, включително на езици, различни от английския език;

европейските университети следва да преразгледат сътрудничеството си с институтите „Конфуций“, които са китайски лобистки платформи;

изясняване на „крайно неподходящите“ отношения между някои европейски политически партии и Русия;

забрана на чуждестранно финансиране на европейски и национални политически партии;

спешно подобряване на киберсигурността, определяне на софтуера за наблюдение, като например Pegasus, за незаконен; както и

ограничаване на възможността чуждестранни сили да наемат бивши водещи политици след като последните са напуснали работата си.

 

Проектът на доклад беше приет с 552 гласа „за“, 81 гласа „против“ и 60 гласа „въздържал се“. За повече информация натиснете тук:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220228IPR24221

 

Цитат

 

„Докато войната в Украйна продължава, онлайн платформите и технологичните компании трябва да заемат позиция, като суспендират профили, които отричат, възхваляват или оправдават агресията, военните престъпления и престъпленията срещу човечеството. В дългосрочен план се нуждаем от ясна стратегия от страна на Европейската комисия и от истински обвързващи правила на ЕС за отчетност и прозрачност за онлайн платформите. Устойчивостта трябва да бъде нашият защитен щит - трябва да инвестираме масивно в подкрепа на независимите качествени медии, включително в съседните на ЕС страни", каза докладчикът Сандра Калниете (EНП, Латвия).

 

„В продължение на двадесет години, подхранвани от мита за края на историята, убедени, че вече нямат врагове, европейските елити проявяваха озадачаваща наивност и виновно лекомислие. Тази комисия, създадена, за да сложи край на тази немарливост, работи, за да събуди Европа, така че нашите демокрации да се научат да се защитават“, заяви председателят Рафаел Глюксман (С&Д, Франция).

 

 

Контекст

 

Специалната комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз (INGE), беше създадена през юни 2020 г. След около 50 изслушвания на около 130 експерти, мандатът на комисията от една година и половина изтича на 23 март.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев