Информационен бюлетин за пленарната сесия - 7-10 март 2022 г.

Европейският парламент
07.03.2022 / 10:47

Проект на дневен ред:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html;

Следете на живо пленарната сесия (EbS+):

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=bg;

Мултимедиен център:

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home

 

Пресконференции и други събития:

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/webstreaming?d=20200211&lv=ALL

Сайт на ЕП за аудиовизуални материали:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/;

 

Alert

 

Войната в Украйна: пленарно заседание за оценка на ситуацията и отговора на ЕС на бежанската криза

 

Членовете на ЕП ще направят преглед на последиците от нашествието на Русия в Украйна и ще обсъдят как да се справят с нарастващия брой украинци, бягащи от войната.

 

Във вторник следобед пленарната сесия ще обсъди с представители на Съвета и Комисията влошаването на положението на бежанците вследствие на руското нашествие. По данни на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), от 24 февруари насам повече от един милион души са напуснали страната, като повечето от тях са се насочили към съседните държави. В сряда Европейската комисия предложи да се активира Директивата за временна закрила, за да се гарантира, че украинците ще получат закрила в ЕС, включително право на временно пребиваване и достъп до образование и пазара на труда.

 

В отделен дебат в сряда следобед, с участието на министър-председателят на Естония Кая Калас, евродепутатите ще разгледат ролята на ЕС в променящия се свят и ситуацията със сигурността в Европа след руската агресия и нашествието в Украйна. Председателят Мецола и министър-председателят Калас ще дадат пресконференция след дебата.

 

Този обмен на мнения следва извънредната пленарна сесия, проведена във вторник, 1 март, с дистанционното участие на президента Володимир Зеленски и председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук. Парламентът прие резолюция, в която призовава за по-строги санкции срещу Русия и за нови усилия за предоставяне на Украйна на статут на страна кандидатка за членство в ЕС.

 

Дебати: вторник, 8 март, и сряда, 9 март

Процедура: Изявления на Съвета и на Комисията, без резолюция, и дебат по актуални въпроси

 

LINKS

 

Резолюция на ЕП относно руската агресия срещу Украйна (1.03.2022 г.)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_BG.html

 

Как ЕС подкрепя Украйна

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ukrayna/20220127STO22047/kak-es-podkrepia-ukrayna

 

Мултимедиен център на ЕП: безплатни снимки, видео и аудио материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/package/russian-aggression-against-ukraine_22401

 

Alert

 

Санкциите и образованието са от решаващо значение в борбата срещу външната намеса

 

Очаква се членовете на ЕП да заявят, че липсата на мерки, санкции и осведоменост от страна на ЕС позволява на злонамерени чуждестранни участници да се намесват в демокрацията в ЕС, и да предложат контрамерки.

 

Комисията на ЕП по въпросите на външната намеса (INGE) е подготвила серия от препоръки, насочени към укрепване на капацитета на ЕС по отношение на външната намеса, включително режим на санкции за борба с чуждестранната намеса и дезинформацията, общи информационни кампании, разпространяващи осведоменост за опасностите от нея, и по-строги правила за платформите на социалните медии, служещи като средство за външна намеса. Евродепутатите ще обсъдят препоръките във вторник и ще ги гласуват в сряда.

 

Проектотекстът насърчава подкрепата за медиите и проверителите на факти, изясняването на отношенията между някои европейски политически партии и Русия и забраната за финансиране от страни извън ЕС за национални партии. Евродепутатите предлагат също така да се затрудни наемането на бивши европейски висши политици в чужбина, да се забрани шпионският софтуер като "Пегас" и спешно да се подобри европейската киберсигурност.

 

Пресконференцията на докладчика Сандра Калниете (ЕНП, Латвия) и председателя на комисията INGE Рафаел Глюксман (С&Д, Франция) е насрочена за вторник, 15:30 ч. (българско време), в залата за пресконференции на Дафне Каруана Галиция в Страсбург.

 

Контекст

 

Специалната комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз (INGE), беше създадена през юни 2020 г. След около 50 изслушвания с участието на около 130 експерти и гласуването на нейния проектодоклад, мандатът на комисията от година и половина изтича на 23 март.

 

Процедурно досие: 2020/2268(INI)

Дебат: вторник, 8 март

Гласуване и резултати: сряда, 9 март

Процедура: собствена инициатива

 

Връзки

Проектодоклад

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/244943/1248403EN.docx

 

Прессъобщение след гласуването в комисия INGE (25.01.2022)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220119IPR21313/eu-should-build-a-sanctions-regime-against-disinformation

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания(EPRS): Външна намеса в демократичните процеси в ЕС

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729271/EPRS_ATA(2022)729271_EN.pdf

 

Парламентът отбелязва Международния ден на жената (8 март)

 

Носителката на Нобелова награда за литература Олга Токарчук ще направи обръщение към членовете на ЕП във вторник, след което ще се проведат дебати по Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и интегрирането на принципа на равенството между половете в политиките на ЕС.

 

По случай Международния ден на жената полската писателка и носителка на Нобелова награда за литература Олга Токарчук ще говори пред членовете на ЕП във вторник по обяд. След това ще се проведе един кръг от изказвания от политическите групи.

 

Същия ден евродепутатите ще обсъдят доклад относно Плана за действие на ЕС относно равенството между половете III. Проектотекстът призовава за по-голяма подкрепа и конкретно определено финансиране за инициативи, насочени към равенството между половете в бюджетите за външна дейност на ЕС. ЕС следва да бъде водещ пример в световен мащаб по отношение на насърчаването на сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП), се казва в текста, като се добавя, че държавите членки следва също така да осигурят всеобщ достъп до СРЗП на национално равнище.

 

Също във вторник членовете на ЕП ще обсъдят въпроса за интегрирането на принципа на равенството между половете в Европейския парламент и в законодателството на ЕС. В проектодоклада си евродепутатите призовават за по-добро сътрудничество между всички институции на ЕС по интегрирането на въпросите, свързани с пола, в различни политики и мерки за по-добро постигане на равенство между половете в институциите. Те също така подчертават значението на оценките на въздействието върху равенството между половете при изготвянето на законодателни предложения и на отговорните за равенството между половете оценки на законодателните инициативи.

 

Двата текста ще бъдат подложени на гласуване в сряда, като резултатите ще бъдат обявени в четвътък сутринта

 

Процедурен код: 2021/2003(INI), 2021/2039(INI)

Специалист: Никълъс, Еоган

Официално изявление: вторник, 8 март, 13:00 ч. (българско време)

Дебати: вторник, 8 март

Гласувания: сряда, 9 март, резултати в четвъртък, 10 март

Процедура: доклади по собствена инициатива

 

Връзки

 

Прессъобщение след гласуването в комисия FEMM: ЕС следва да превърне сексуалното и репродуктивното здраве и права в приоритет във външната си дейност (26.01.2022)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220121IPR21532/the-eu-should-make-srhr-a-priority-in-external-action

 

Мултимедиен център на ЕП

https://multimedia.europarl.europa.eu/package/international-women-s-day-2022_22301

 

Условност свързана с върховенството на закона и последици от решението на Съда на ЕС

 

Членовете на ЕП ще гласуват резолюция, в която се оценяват последиците от скорошното решение на Съда на Европейския съюз, което потвърди регламента за условност свързана с върховенството на закона.

 

Очаква се в резолюцията евродепутатите да повторят призива си, отправен по време на пленарния дебат с комисаря Хан на 16 февруари, Комисията да действа незабавно и да задейства механизма за условност свързана с върховенството на закона, за да защити бюджета на ЕС от злоупотреби от страна на правителства, нарушаващи ценностите на ЕС.

 

Регламентът за бюджетното обвързване с условия влезе в сила на 1 януари 2021 г., но досега Комисията не го е приложила. На 11 март 2021 г. Полша и Унгария оспориха регламента пред Съда на ЕС. Съдът се произнесе на 16 февруари, като отхвърли и двете жалби.

 

Регламентът относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза влезе в сила на 1 януари 2021 г. На 11 март 2021 г. Полша и Унгария внесоха жалби срещу регламента пред Съда на ЕС. На 16 февруари 2022 г. Съдът на ЕС се произнесе, като отхвърли жалбите.

 

Гласуването е насрочено за сряда, а резултатите ще бъдат обявени в четвъртък сутринта.

 

Процедурен код: 2022/2535(RSP)

Дебат: 16 февруари 2022 г.

Гласуване: сряда, 9 февруари

Процедура: резолюции по актуални теми

Пресконференция: 16.02.2022 г.

 

Връзки

 

Проект за резолюция относно върховенството на закона и последиците от решението на Съда на ЕС

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0134_EN.html

Обобщение на пленарния дебат: Условност свързана с върховенството на закона: Евродепутатите призовават Комисията да действа незабавно (16.02.2022 г.)

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220210IPR23017/uslovnost-za-vrkhovenstvoto-na-zakona-ep-prizovava-ek-da-deystva-nezabavno

 

Видеозапис на пресконференцията с участието на водещите членове на ЕП на 16.02.2022 г.

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/press-conference-by-petri-sarvamaa-eider-gardiazabal-rubial-katalin-cesh-and-daniel-freund-on-rule-o_20220216-1130-SPECIAL-PRESSER

 

Мултимедиен материал

https://multimedia.europarl.europa.eu/package/rule-of-law_18008

 

Забрана на "златните паспорти" в целия ЕС и общи правила за "златните визи“

 

Евродепутатите ще призоват за забрана на "гражданството чрез инвестиции" и за общи за целия ЕС правила за "пребиваване чрез инвестиции", които строго ще ограничат ролята на посредниците.

 

В проекта за законодателна инициатива, по който евродепутатите ще гласуват във вторник (резултатите ще бъдят обявени в сряда сутринта), се казва, че схемите за "гражданство чрез инвестиции", при които граждани на трети страни могат да получат така наречените "златни паспорти", са етично, правно и икономически неприемливи. Освен това те създават сериозни рискове за сигурността, като същевременно подкопават същността на гражданството на ЕС, и следва да бъдат забранени.

 

Според проекдоклада третите държави, които се ползват с безвизов достъп при пътуване до ЕС, също трябва да прекратят своите схеми за "златни паспорти". Междувременно, на 25 февруари в резултат на нападението на Путин срещу Украйна, лидерите на Европейската комисия, Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство, Канада и САЩ се ангажираха да предприемат мерки за ограничаване на достъпа на заможни руснаци (с връзки с правителството) до "златни паспорти".

 

В текста се подчертават рисковете, породени от схемите за "пребиваване чрез инвестиции", известни още като "златни визи", които дават на чужденците право на пребиваване. Очаква се евродепутатите да поискат от Комисията да подготви предложение за строго законодателство на ЕС, включващо данък върху инвестициите (с вноски в бюджета на ЕС), строги цялостни проверки и изисквания за физическо присъствие, както и цялостен набор от правила за дейността на посредниците.

 

Пресконференция с участието на докладчика София ин ’т Велд (Renew, Нидерландия) ще се състои в сряда сутринта, след обявяването на резултатите от гласуването (с превод на български език).

 

Процедурен код: 2021/2026(INL)

Дебат: понеделник, 7 март

Резултати от гласуването: Сряда, 9 март

Процедура: доклад за законодателна инициатива

Пресконференция: Сряда, 9 март, 10.30 ч. (българско време)

 

Връзки

 

Прессъобщение: Евродепутатите призовават за забрана на "златните паспорти" и за правила на ЕС за "златните визи“

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220211IPR23114/ep-zabrana-na-zlatnite-pasporti-i-za-pravila-na-es-za-zlatnite-vizi

 

Безплатен мултимедиен материал

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_18008_pk

 

Повишаване на цените на енергията и манипулиране на пазара на газ

 

Във вторник вечерта членовете на ЕП ще обсъдят с Комисията стратегиите за справяне с рязкото покачване на цените на енергията и манипулирането на пазара на газ.

 

На 13 октомври Европейската комисия прие комуникация относно цените на енергията, която включва "набор от мерки", които ЕС и неговите държави членки могат да използват за справяне с непосредственото въздействие на настоящото покачване на цените и за по-нататъшно укрепване на устойчивостта срещу бъдещи сътресения.

 

Евродепутатите обсъдиха мерки за ограничаване на въздействието на покачването на цените на пленарно заседание на 6 октомври и на дебат на 20 октомври преди Срещата на върха на ЕС през октомври 2021 г., където настояха за единен подход за намаляване на натиска от рязкото покачване на цените на енергията върху европейските домакинства и предприятия.

 

Дебат: вторник, 8 март

 

Борба със структурния расизъм

 

Политиките в областта на културата, образованието, медиите и спорта трябва да бъдат коригирани, с цел премахване на структурният расизъм в ЕС.

 

Очаква се в резолюция, която ще бъде гласувана във вторник (резултатите ще бъдят обявени в сряда сутринта), евродепутатите да призоват държавите членки на ЕС да се справят със структурните корени на расизма и дискриминацията в ЕС.

 

Проектотекстът изисква да се премахне расовата и етническата сегрегация, която все още съществува в образователните системи на някои страни от ЕС, и преподавателите от расовите и етническите малцинства да имат равен достъп до работа като учители.

 

Други предложени мерки включват призив към медиите да спрат да разпространяват стигматизиращи послания, които дехуманизират членовете на определени етнически или расови групи, както и предложение да се спре финансирането от ЕС и държавата на медии, които насърчават речта на омразата и ксенофобията.

 

В текста се изразява и тревога от факта, че понастоящем само 15 държави членки имат национални планове за действие срещу расизма.

 

Контекст

 

По данни на Агенцията на ЕС за основните права 45 % от хората от северноафрикански произход, 41 % от ромите и 39 % от хората от Субсахарска Африка са подложени на дискриминация въз основа на техния етнически или имиграционен произход.

 

Според проучване на Евробарометър от 2019 г., повече от половината европейци смятат, че расовата дискриминация е широко разпространена в тяхната страна, като "Да си ром" (61 % от анкетираните), "Етнически произход" (59 %) и "Цветът на кожата" (59 %) са трите основни основания за дискриминация, посочени от гражданите.

 

Процедурен код: 2021/2057(INI)

Дебат: понеденик, 7 март

Гласуване: вторник, 8 март, резулати сряда 9 март

Процедура: Резолюция по собствена инициатива

 

Връзки

 

Проект за резолюция относно ролята на културата, образованието, медиите и спорта в борбата срещу расизма

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0027_BG.html

 

Прессъобщение относно гласуването в комисия (08.02.2022 г.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220203IPR22501/culture-education-media-and-sport-must-fight-structural-racism-say-meps

 

Профил на докладчика

https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197511/SALIMA_YENBOU/home

 

Проучване на ЕП: расизмът в ЕС и действията за борба с расизма в политиките в областта на културата, образованието, медиите и спорта (октомври 2021 г.)

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690905/IPOL_STU(2021)690905_EN.pdf

 

Мултимедиен материал

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев