Опасни вещества на работното място: ЕП одобри споразумение за по-строги правила на ЕС

Европейският парламент
17.02.2022 / 14:58

За първи път репротоксичните вещества са обхванати от задължителни максимални нива на експозиция

Гранични стойности на експозиция за акрилонитрил и никелови съединения, преразглеждане в посока надолу на граничните стойности за бензен

По-добро обучение на здравните работници за работа с опасни лекарствени продукти

В четвъртък ЕП даде окончателна зелена светлина за актуализиране на правилата на ЕС за ограничаване на експозицията на работниците на канцерогени, мутагени и репродуктивно токсични вещества.

 

Неофициалното споразумение с правителствата на ЕС, постигнато през декември 2021 г., беше прието от членовете на ЕП с 686 гласа "за", 4 гласа "против" и 4 гласа "въздържал се". Актуализираното законодателство на ЕС има за цел да засили защитата на работниците срещу канцерогенни и други опасни вещества, като определи гранични стойности на професионална експозиция в целия ЕС.

 

 

Членовете на ЕП успяха да включат репротоксични вещества в обхвата на директивата за първи път. Репротоксичните вещества са вредни за репродукцията и могат да причинят нарушена плодовитост или безплодие.

 

Преговарящите от Парламента постигнаха също така споразумение, според което здравните работници, които работят с опасни лекарствени продукти (ОЛП), половината от които са репротоксични, трябва да получат достатъчно и подходящо обучение за това как да ги обработват безопасно. В договорения текст, от Комисията се изисква да разработи определение и да състави примерен списък на ОЛП, както и да изготви насоки за работа с тези вещества, особено в болниците, до края на 2022 г.

 

Според изчисления, 12,7 милиона работници в Европа, 7,3 милиона от които са медицински сестри, са потенциално изложени на въздействието на опасни лекарствени продукти.

 

Акрилонитрил, никелови съединения, бензен и прах от кристален силициев диоксид

 

Преразгледаните правила предвиждат също така гранични стойности на професионална експозиция за акрилонитрил и никелови съединения и преразглеждат в посока надолу максималната гранична стойност за бензен. Освен това до края на 2022 г. Комисията трябва да представи законодателни предложения относно граничните стойности на професионална експозиция за 25 вещества или групи вещества.

 

Съзаконодателите от ЕС призовават Европейската комисия да започне през 2022 г. процедура за намаляване на граничните стойности на професионална експозиция на прах от кристален силициев диоксид, експозицията на който причинява особено сериозни и инвалидизиращи последици като рак на белия дроб и силикоза.

 

Цитати

 

Докладчикът Стефания Дзамбели (ID, Италия) заяви: "Това е огромен успех за всички, особено за 13-те милиона работници, които са пряко засегнати от тези разпоредби. Освен бензол, никелови съединения и акрилонитрил, това четвърто преразглеждане за първи път разширява обхвата на правилата, като включва репротоксични вещества, опасни за репродукцията, и опасни лекарствени продукти, като например лекарства, използвани главно при лечение на рак. Това определено е голямо постижение в общата ни борба с рака."

 

Луция Дюриш Николсонова (Независим член, Словакия), която ръководеше преговорния екип на Парламента, заяви: "Приветствам днешното гласуване като огромен успех за хората, чието здраве искаме да защитим. Парламентът успя да включи репротоксичните вещества в обхвата на Директивата и гарантира, че работниците, особено в сектора на здравеопазването, ще бъдат много по-добре защитени при работа с опасни лекарствени продукти. Този преработен законодателен акт ще предотврати хиляди смъртни случаи и случаи на неблагоприятни последици за здравето всяка година."

 

Следващи стъпки

 

В очакване на одобрението на Съвета, директивата ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на ЕС.

 

Контекст

 

На 22 септември 2020 г. Европейската комисия представи четвъртото законодателно предложение за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на канцерогени или мутагени по време на работа (CMD4). Предложението беше обявено като една от първите мерки, попадащи в обхвата на ангажимента на Комисията за борба с рака в рамките на Европейския план за борба с рака.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев