Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2021 година

Сливен
10.02.2022 / 11:13

По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради със 76 жилища в тях и с 11 054 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 85 други сгради с 24 203 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради отбелязват спад с 27.7%, жилищата в тях са по-малко с 6.2%, а общата им застроената площ намалява с 9.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече със 73.5%, а разгънатата им застроена площ нараства със 101.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 20.9%, жилищата в тях - с 15.6%, а общата им застроената площ - с 22.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече със 136.1%, а съответната им РЗП - със 164.6%.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. в област Сливен е започнал строежът на 35 жилищни сгради с 41 жилища в тях и със 7 015 кв. м обща застроена площ, и на 16 други сгради с 25 588 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 45.8%, жилищата в тях - с 13.9%, а общата им застроена площ - с 29.2%. Броят на започнатите други сгради бележи ръст със 166.7%, а общата им застроена площ нараства над четиринадесет пъти.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. започнатите жилищни сгради са по-малко с 2.8%, жилищата в тях - с 34.9%, а общата им застроена площ - с 26.4%. Броят на започнатите други сгради намалява с 44.8%, но тяхната РЗП е повече със 165.5%.

 

Методологични бележки

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001) и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев