Конференция за бъдещето на Европа: заключителна сесия на гражданския панел на тема „Ролята на ЕС в света и миграция“

Европейският парламент
10.02.2022 / 09:07

От 11 до 13 февруари гражданският панел по въпросите на ролята на ЕС в света и миграцията ще заседава в Маастрихт и ще представи своите препоръки за Конференцията за бъдещето на Европа.

 

Европейският институт по публична администрация в Маастрихт и Студио Европа Маастрихт (Нидерландия) са домакини на заключителната сесия на гражданския панел по въпросите „Ролята на ЕС в света и миграция“. Двеста представители от всички държави членки, с различен профил и възраст ще вземат решение относно препоръките си за бъдещето на Европа.

 

Участниците ще изготвят препоръките си на базата на работата си в предишните две сесии, проведени в Страсбург през октомври 2021 г. и онлайн през ноември 2021 г., като ще се съсредоточат върху следните направления: автономност и стабилност; ЕС като международен партньор; стабилен ЕС в един мирен свят; миграцията от хуманитарна гледна точка; отговорност и солидарност в целия ЕС. Финализираните препоръки ще бъдат обсъдени на пленарното заседание на Конференцията, което ще се проведе на 11-12 март в Европейския парламент в Страсбург, Франция.

 

Цялата необходима информация, включително последния доклад за работата на този панел, можете да намерите на специалната уебстраница на Панел 4 Ролята на ЕС в света и миграция. Проектът на дневен ред е достъпен тук:

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/3bxwg9yobcgzhusgtv2fylkmkbdm?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22COFOE_Session%203%20agenda%20for%20observers_media_Maastricht_Panel%204.docx.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27COFOE_Session%25203%2520agenda%2520for%2520observers_media_Maastricht_Panel%25204.docx.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T133239Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ac49bb9ddb0c15d72d123a81c67502367f89f4b8d430c81b016890bab9e3cfa0

 

Заседанието ще се проведе в хибриден формат: с физически присъстващи членове, при пълно зачитане на мерките в областта на общественото здраве в Нидерландия и онлайн, за да се гарантира, че всички членове на панела могат да участват.

 

Как могат да бъдат проследени сесиите:

 

На живо

 

на многоезичната цифрова платформа на Конференцията - https://futureu.europa.eu/ , или

петък, 11 февруари, от 10.15 ч. българско време на мултимедийния център на Европейския парламент:

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER

неделя, 13 февруари, от 11.00 ч. българско време на мултимедийния център на Европейския парламент:

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER

 

Акредитация и възможности за аудиовизуално отразяване

 

Журналистите, които желаят да присъстват на място, трябва да се регистрират на следния линк:

 

https://register.futureu.events/200229926?categoryid=201800825&t=3bab76a18c97f3eb80f3a65f6edd8

 

За да имат достъп до сградата, където ще се проведе събитието, журналистите трябва да бъдат акредитирани (в държава – членка на ЕС, или в европейските институции).

 

Работно пространство за медиите ще бъде на разположение в следната сграда:

 

Европейски институт по публична администрация в Маастрихт (главен вход)

 

Brightlands Foyer

 

Forum 100, 6229 GV Маастрихт

 

Нидерландия

 

Тел.: + 31 (0)43 38 38 383

 

За допълнителна практическа информация може да се свържете с Мария Брианшон на имейл адрес maria.brianchon@europarl.europa.eu / тел. +32 470 88 02 38 или Вилемайн Де Йонг на имейл адрес willemijn.dejong@europarl.europa.eu / тел. +31 6 1294 0913.

 

Пресконференция с Ги Верхофстад

 

В събота от 16.00 ч. местно време ще се проведе пресконференция с Ги Верхофстад (Renew, Белгия), в качеството му на съпредседател на изпълнителния съвет на Конференцията от Европейския парламент. Допълнителна информация относно събитието ще бъде предоставена в пресцентъра.

 

Контекст

 

На пленарното заседание на Конференцията на 21-22 януари беше направен преглед на препоръките, отправени от европейските граждански панели и националните граждански панели по въпросите „Европейска демокрация, ценности, права, принципи на правовата държава, сигурност“ и „Изменение на климата, околна среда и здравеопазване“.

 

Четирите европейски граждански панела вземат предвид приноса на гражданите от цяла Европа, събран в рамките на Многоезичната цифрова платформа, както и на подкрепата и презентациите на изтъкнати представители на академичните среди. Гражданите, участващи в панелите, са избрани на случаен принцип от независимо дружество за проучване на общественото мнение, като са използвани методологии, които гарантират, че те са представителни за многообразието на ЕС по отношение на географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на образование.

 

Общо 80 представители на гражданските панели (по 20 от всеки панел, от които поне една трета са на възраст между 16 и 25 години) ще участват в пленарните сесии на Конференцията, където ще представят резултатите от своите обсъждания в рамките на съответния панел и ще ги дискутират с членове на ЕП, национални политици, европейски комисари и други представители на европейските институции и гражданското общество.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев