„ВиК – Сливен“ ООД продължава изпълнението на най- големия си инфраструктурен проект

Багер
02.02.2022 / 11:01

На 03.02.2022 г. в гр. Нова Загора официално ще бъде даден старт на обект: „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора чрез провеждане на официална церемония „Първа копка““.

 

Събитието ще се състои в 12.00 часа пред входа на ПСОВ Нова Загора и е част от дейностите по проект № BG16M1OP002-1.016-0008: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД”.

 

В церемонията ще вземат участие управителят на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД” инж. Севдалин Рашев, областният управител на област Сливен Минчо Афузов, кметът на община Нова Загора Николай Грозев, граждани и заинтересовани страни.

Проектът на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД” включва дейности по рехабилитация, ремонт и изграждане на водопроводна мрежа и канализационна мрежа. Ще бъдат реконструирани пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Сливен и ПСОВ – Нова Загора. Предвидено е и разширение на съществуващата система за контрол, управление и събиране на данни (СКАДА), и изграждане и внедряване на географска информационна система, с които ще се осъществява контрол и управление на ВиК инфраструктурата.

ОФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ в гр. Нова Загора ще постави началото на строителните дейности по реконструкция на ПСОВ Нова Загора и включва изграждане на нови сгради и съоръжения, в т.ч. сграда решетки; аериран пясъко-мазнинозадържател; биобасейн; силоз за излишна активна утайка (ИАУ); обезводнителна инсталация с центрофуга и постваруване.

 

Очаквана дата за приключване на СМР в гр. Нова Загора: 02.02.2023 г., като периода за съобщаване на дефекти е 365 календарни дни.

 

Обща стойност на договора за инженеринг 8 887 063,43 лв.

Обща стойност на договора за надзор и Инженер: 341 143,00 лв.

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд., по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев