Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Сливен през 2020 година

Фиг.1. Структура на приходите на строителните предприятия по видове строителство в област Сливен през 2020 година
27.01.2022 / 16:16

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2020 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Сливен са 175.0 млн. лв., като спрямо 2019 г. се увеличават с 10.9%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 164.8 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт – 10.2 млн. лева.

Приходите от сградно строителство са в размер на 68.2 млн. лева. Относителният дял на приходите от строителство на нежилищни сгради е 71.5%, а от строителство на жилищни сгради – 28.5% към общите приходи от сградно строителство.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и ремонт намаляват с 35.0% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 65.8%, а на жилищните сгради – 34.2%.

В област Сливен приходите от гражданско строителство са 106.8 млн. лв. и се увеличават с 30.7% спрямо 2019 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове” - 77.9%, следван от „Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии” – 11.6%.

 

Методологични бележки

 

Обхват и източници на информация - обект на изследване са строителните предприятия, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Основен източник на информацията е формуляр „Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство“, включващ само отчетените приходи от строителна дейност.

Статистическото изследване за приходите на строителните предприятия по видове строителство осигурява информация за приходите от строителна дейност включваща извършеното жилищно, нежилищно и гражданско строителство. Посочват се данни за извършените строителни работи за ново строителство, подобрения и текущ ремонт.

Основните статистически показатели на годишното изследване са следните:

- Приходи от строителна дейност - стойност на постъпленията от строителни и монтажни работи;

- Ново строителство - изграждане на нов обект, независимо дали мястото, на което ще бъде построен преди това е било заето или не;

- Подобрения - разширения, обновления вътре или по конструкцията, външни подобрения на сградите и основни изменения;

- Текущ ремонт и поддържане - боядисване, подмяна на износени керемиди или покривни елементи и други;

- Сградно строителство - строителството на жилищни и нежилищни сгради;

- Гражданско строителство - ново строителство и подобрения на инженерно-строителни съоръжения, свързани със строителството на транспортната инфраструктура, тръбопроводи, електропроводи, далекосъобщителни линии и други.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев