Малките бензиностанции очакват покачване на цените ако не се облекчи бизнесът

pixabay.com
18.01.2022 / 15:57

Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива очаква покачване на цените на горивата. В България пазарът е ограничен и няма собствен добив на нефт. В този смисъл ние сме неотменимо подвластни на тенденциите на международния пазар и на влияещите върху него фактори, заяви Георги Тенев, юрист на Асоциацията, която е популярна на малките бензиностанции. Решенията на ОПЕК и логистичните предизвикателства пред транспорта и съхранението на добития нефт, респективно неговите дестилати, основен ценообразуващ фактор е стойността на електроенергията, която е изключително висока през последните месеци, обясни той.

На следващо място идва европейският дневен ред и наднационалните нормативни решения, относно „Зелената сделка“ и намаляването, а в последствие и свеждането до минимум на въглеродните емисии. Следва покачването на цените на основните суровини, които се влагат в биокомпонента на бензина и дизела. И всичко това на фона на глобална пандемия със спорадични пикове и растяща инфлация.

„Въпреки това светлина в тунела има“, коментира Георги Тенев. Още в първите дни на 2022 г., бзепрецедентно до момента, към нас, като представители на малкия и среден български бизнес в сферата на горивата, беше отправена покана за работна среща от страна на министър-председателя на г-н Кирил Петков. Тя се състоя в първите работни дни на януари, като имахме възможност да обсъдим различни проблеми и предизвикателства в сектора, които имат своето негативно отражение, както върху възможността за прозрачна и конкурентна пазарна среда, така и върху икономическите оператори и в крайна сметка - цените на горивата, обясни Тенев.

Асоциацията на малките търговци предложи конкретни мерки за подпомагане на бранша и за намаляване или поне задържане на цените на основните горива. Можем спокойно да кажем, че срещата завърши при споделено разбиране на взаимната отговорност, между правителството и бизнеса и необходимостта от сътрудничество и консултации, при определяне на регулаторната политика, в унисон със световните практики и общностите ангажименти.

Асоциацията настоява за облекчаване на административната тежест в сектора с цел създаването на по-добри условия за конкуренция и намаляването на цените. Браншът е подложен на различни по своето естество и произход асиметрични шокове, които не произтичат от самия него. Секторът се отличава с това, че е един от най-тежко регулираните и контролираните от страна на държавата. За съжаление този сектор се регулира с непоследователни, непремерени, нецеленасочени и нецелесъобразни, често лобистки и непропорционални нормативни актове от законов и подзаконов ранг, които на всичкото отгоре често се припокриват и си противоречат, коментира Георги Тенев. Неясната, противоречива и непредвидима нормативна база често води до влошаването и въобще до невъзможността за съществуване на конкурентната среда. Точно конкурентната среда е тази, която гарантира справедливите и пазарни цени, както и достъпа до горива. Когато тя липсва страдат най-вече потребителите, подчерта Георги Тенев.

Той определи като голяма пречка за конкуренцията лицензите, разрешителните и обезпеченията, към различни институции, които често се припокриват, в своите цели. За тези обезпечения е важно да се знаят, че те са в пари и търговецът трябва да ги внесе предварително, за да може да работи. Наред с тези изисквания към търговците на горива с бензиностанции, се добавят и такива за инвестиции в енергийна ефективност, които пък се нуждаят от енергийно счетоводство.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев