Бъдещето на Европа: препоръките на граждански панел за околната среда и здравето

Момент от заседанията на европейския граждански панел във Варшава
13.01.2022 / 16:21

Хора от целия ЕС гласуваха във Варшава на 9 януари препоръки за подобряване на здравеопазването, борбата с промените в климата и опазването на природата.

 

В рамките на Конференцията за бъдещето на Европа полската столица приветства около 200 участници за третата и последна среща на граждански панел, посветен на промените в климата, околната среда и здравеопазването. Поради ситуацията с COVID-19 някои граждани участваха дистанционно.

 

На срещата бяха обсъждани какви препоръки ще направят гражданите в пет области:

 

По-добър начин на живот

Защита на природата на здравето

Пренасочване на икономиката

Пренасочване на свръхпроизводството и свръхпотреблението

Полагане на грижи за всички

 

Участниците гласуваха по общо 64 предложения за препоръки - бяха одобрени 51 препоръки, а 13 предложения не достигнаха нужната подкрепа от поне 70% от гласовете.

 

Гражданите приветстваха възможността да направят предложения за политиката на ЕС: „Това е печалба за всички от практическа и морална гледна точка“, заяви Челестино от Италия. „Гражданинът заема централна роля на сцената и усеща политиката, значимостта на момента и свързаните трудности и се опитва да намери решения, за да подобри нещата. Хората се чувстват въвлечени. Гражданинът е част от системата“.

 

Нина от Германия заяви: „Мисля, че е много важно да разговаряме по тези въпроси и ние изготвихме много отлични предложения и препоръки. Наистина се надявам политиците в ЕС да се вслушат в нашите мнения, в гласовете на гражданите, и да предприемат действия в интерес на гражданите на ЕС“.

 

Научете повече за европейските граждански панели и какви са техните цели.

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/konferentsiia-za-bdeshcheto-na-evropa/20210902STO11111/bdeshcheto-na-evropa-dumata-e-na-ghrazhdanskite-sveti

 

По-добър начин на живот

 

Участниците в панела препоръчаха предоставянето на субсидии от ЕС за биоземеделие и подкрепа за вертикалното земеделие, при което културите се отглеждат на редове, разположени един върху друг. Според гражданите ЕС трябва да наложи минимални стандарти за храната в училищните столове и производството на храни трябва да влезе като тема в общественото образование.

 

Друга препоръка е за директива за развитие на градските райони с цел озеленяване на градовете. Освен това велосипедистите трябва да получат подкрепа от ЕС и следва да се инвестира в повече велосипедни алеи.

 

Защита на природата и здравето

 

Гражданите призовават за единна схема за етикетиране, която обяснява цялостния екологичен отпечатък на продуктите, купувани в ЕС, както и ясно обозначаване на хормоналните вещества в храните.

 

Нездравословните храни следва да подлежат на по-високо данъчно облагане, за да се намали потреблението им. Единна европейска скала трябва да определя доколко храните са здравословни.

 

Препоръчва се драстично намаляване на използването на химически пестициди и торове. За да се опази биоразнообразието, гражданите искат разширяване на защитените зони и бързо и масово залесяване. Те се обявяват също така за постепенно премахване на интензивното животновъдство.

 

Пренасочване на икономиката и потреблението

 

ЕС следва да улеснява по-дългото използване на продукти чрез удължаване на гаранционните срокове и налагане на максимални цени на резервните части, предлагат гражданите.

 

Според тях трябва да се наложат по-стриктни стандарти за екологично производство, които следва да важат и за вносните стоки. Рекламирането на продукти, които са вредни за природата, следва да бъде ограничено.

 

Борба със замърсяването

 

Поставянето на филтри на въглеродния диоксид трябва да стане задължително, особено за въглищните електроцентрали. Гражданите искат да се налагат глоби на замърсителите и да се намали вносът на стоки, които не отговарят на стандартите на ЕС за екологичния отпечатък.

 

ЕС следва също така да подкрепи усилията на страните членки за подобряване на свързаността на селските райони, да насърчи развитието на достъпен обществен транспорт и да окуражава закупуването на електрически автомобили и разработването на други незамърсяващи технологии.

 

Полагане на грижи за всички

 

Гражданският панел препоръчва промяна в Европейските договори, с която да се създаде правна база за повече мерки на ЕС относно здравеопазването. Здравните лечения в целия ЕС трябва да бъдат с еднакво качество и на приемливи цени - гражданите предлагат създаване на европейска агенция за обществени поръчки, която да може да договори по-добри цени на лекарствата за всички държави членки.

 

Препоръчва се да отпадне допълнителното облагане на женските санитарни продукти като луксозна стока. За да се насърчи по-добро разбиране на въпросите, свързани със здравето, темите за психическото здраве и сексуалното образование следва да бъдат включени в училищните програми.

 

Какво предстои

 

Представители на гражданския панел ще представят и разискват формулираните препоръки на следващото пленарно заседание на Конференцията за бъдещето на Европа на 21-22 януари в Страсбург. Пленарното заседание включва членове на европейските институции, националните парламенти, местни власти и граждани.

 

Крайните заключения на Конференцията ще бъдат изложени в доклад, отправен към председателите на Парламента, Съвета и Комисията. Трите институции са се ангажирали да предприемат конкретни действия по заключенията на Конференцията.

 

Останалите европейски граждански панели също ще формулират своите препоръки по конкретни теми в близко бъдеще.

 

Споделете идеите си за бъдещето на Европа на онлайн платформата на Конференцията.

https://futureu.europa.eu/?locale=BG&pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=europarl&pk_content=headlines_editorial

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев