Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2021 година

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата
16.12.2021 / 11:44

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2021 г. показват, че 83.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 83.5%.

Увеличение има в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година в областта е регистриран ръст от 4.9 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2021 г. 73.4% от лицата в област Сливен на възраст 16 - 74 навършени години използват редовно интернет.

Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете - съответно 77.1 и 69.3%.

Има известни различия при редовно използващите интернет по образование. От лицата с висше образование 90.7% използват редовно интернет, от лицата със средно образование - 83.9%, а от лицата с основно или по-ниско образование - 55.1%.

Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство, е 16.5% за областта, при 26.6% средно за страната. При използването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с органите на държавната и местната власт се наблюдава намаление от 9.9 процентни пункта в сравнение с предходната година.

 

Методологични бележки

 

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1013 на Европейската комисия. Изследването се финансира съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно подписано споразумение между двете институции. Основната му цел е получаване на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През периода април - юни 2021 г. в област Сливен са анкетирани 101 домакинства, избрани на случаен принцип, и 197 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта за 2021 г. съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, е-умения, поверителност и защита на личната информация в интернет и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата. По време на изследването са събрани данни за три времеви интервала: към момента на интервюто; за последните три месеца преди интервюто и за последните 12 месеца преди интервюто.

Фиксираната кабелна връзка включва DSL, ADSL, VDSL, LAN, кабелен модем CATV, оптичен кабел, сателит, обществен Wi-Fi и други. Под мобилна връзка се разбира интернет връзка чрез мобилната телефонна мрежа (поне 3G), чрез използване на SIM карта или флашка за мобилен интернет, мобилен телефон или смартфон като точка за достъп.

„Бисквитките“ (cookies) представляват малки текстови файлове, които даден уебсайт запазва на устройството на потребителя. Целта им е да съхранят информация, свързана с предпочитанията и поведението на потребителя при използване на уебсайта.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2021 г., могат да се намерят на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2805) и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240).

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев