Кибернасилие, основано на пола: Парламентът призовава за закон на ЕС за справяне с проблема

Cyber violence at high school
15.12.2021 / 09:27

Необходимост от минимално ниво на защита и обезщетение за жертвите в съответствие със стандартите, определени от Истанбулската конвенция

Кибернасилието срещу жени и ЛГБТИК лица е продължение на офлайн насилието, основано на пола

Насилието, основано на пола, също следва да бъде добавено в списъка на „престъпленията в ЕС“

Във вторник Парламентът призова за европейска директива за премахване на кибернасилието, основано на пола, и за осигуряване на сближаване на национално равнище и на равнище ЕС.

 

След дебат в пленарна зала в понеделник, евродепутатите приеха доклад за законодателна инициатива за справяне с кибернасилието, основано на пола, с 513 гласа "за", 122 гласа "против" и 58 гласа "въздържал се". В текста отново се подчертава, че ЕС не разполага с адекватна правна рамка за борба с това явление, както и за защита и подкрепа на жертвите. В наказателното право е необходимо общо определение на кибернасилието, основано на пола, заявяват членовете на ЕП , както и хармонизирани минимални и максимални наказания.

 

Парламентът призовава Комисията да криминализира кибернасилието, основано на пола, и призовава Съвета да разшири списъка на "престъпленията на ЕС", т.е. официално да признае, че насилието, основано на пола, е особено тежка престъпност с трансгранично измерение.

 

Неизчерпателният списък на действията, които законодателството следва да адресира, включва: кибертормоз; киберпреследване; нарушаване на неприкосновеността на личния живот; записване и споделяне на изображения на изнасилване; контрол от разстояние или наблюдение (включително чрез приложения за проследяване); заплахи и призиви за насилие; сексистки изказвания, подтикващи към омраза; подбуждане към самопричиняване на насилие; незаконен достъп до съобщения или до профили в социалните медии; нарушаване на наложените от съдилищата забрани за комуникация; и трафик на хора.

 

Цитати

 

Съдокладчикът Елисавет Воземберг-Вриониди (ЕНП, Гърция) заяви: “Кибернасилието, основано на пола, оказва сериозно въздействие върху основните права и свободи на хората, върху тяхното достойнство и живот на всички равнища. Призоваваме за незабавно приемане на законодателство за борба с кибернасилието, основано на пола, което освен общо определение и мерки за защита и подкрепа на жертвите, трябва да включва и мерки за подкрепа на действията на държавите членки в областта на превенцията. Насилието, основано на пола, във всичките му форми е престъпление, към което трябва да проявяваме нулева толерантност!"

 

Съдокладчикът Силвия Спурек (Зелените/ЕСА, Полша) коментира: “ Този доклад е силно послание към Комисията, в което отново се подчертава, че изискваме конкретни действия за борба с кибернасилието, основано на пола. Препоръчаните от нас законодателни мерки следва да бъдат включени във всеобхватната директива срещу насилието, основано на пола, във всичките му форми. Става въпрос за правото, за правата на човека, за демокрацията: трябва да гарантираме, че всяка жена е в безопасност от насилие”.

 

Следващи стъпки

 

Комисията посочи, че през март 2022 г. ще предложи закон за борба с насилието над жени, който да включва превенция, защита и ефективно наказателно преследване, както онлайн, така и офлайн.

 

Контекст

 

Пандемията от COVID-19 доведе до драматично увеличение на кибернасилието, основано на пола. По данни на Европейския институт за равенство между половете, седем от десет жени са се сблъсквали с киберпреследване.

 

От септември 2021 г. Парламентът призовава офлайн насилието, основано на пола, да бъде криминализирано в законодателството на ЕС. Истанбулската конвенция остава най-всеобхватният международен договор, насочен към първопричините за насилието, основано на пола, във всичките му форми.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев