AMD пуска поддръжка на своите графични карти за Cycles X в Blender 3.0 бета

AMD-logo
08.12.2021 / 09:38

7 декември 2021 г. – Този месец Blender планира да обяви версия 3.0 на своя популярен софтуер за 3D изображения. За да могат потребителите да започнат да тестват работата с мощната програма, AMD пусна бета драйвер за Blender 3.0 бета, поддържащ най-новите AMD графични решения.

AMD работи с Blender, за да подобри поддръжката за GPU рендериране в Blender, използвайки AMD HIP (Heterogeneous-computing Interface for Portability) C++ Runtime API и език на ядрото с отворен код, което позволява на потребителите да се възползват пълноценно от всички подобрения в Blender Cycles X енджина за рендериране върху AMD GPU.

Проектиран да даде възможност на разработчиците да създават преносими приложения за AMD и NVIDIA GPU от един изходен код, HIP позволява на разработчиците на Cycles да напишат един набор от ядра за рендериране и да ги стартират на множество устройства. Той също така осигурява лесна миграция от съществуващ CUDA код. AMD работи с Blender, за да добави поддръжка за HIP устройства в Blender 3.0.

Това съобщение се базира на продължаващото сътрудничество на AMD с Blender, с продължаващата подкрепа на Blender Development Fund, като същевременно допринася с код за разработката на Blender за подобряване на начина на работа на потребителите.

Допълнителна информация ще намерите в блог-публикацията на AMD.

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gpuopen.com/blender-cycles-amd-gpu/&&data=04|01|Bruno.Murzyn@amd.com|2ecdc49072df47378a0908d9a841c8c9|3dd8961fe4884e608e11a82d994e183d|0|0|637725822796349530|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&&sdata=xbXIqkQ4huAbjbD5quPoXfvfzG5iA3vKwQ97iST9cgw=&&reserved=0

Драйверът Radeon Software може да се изтегли ТУК:

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-21-40-beta-blender-3-0&&data=04|01|Bruno.Murzyn@amd.com|2ecdc49072df47378a0908d9a841c8c9|3dd8961fe4884e608e11a82d994e183d|0|0|637725822796349530|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&&sdata=GjPkrcYl70+RNpmsSqrWSTknkozJ9qGm4QvR6hmnhvo=&&reserved=0

а Blender 3.0 Beta - ТУК:

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://builder.blender.org/download/daily/&&data=04|01|Bruno.Murzyn@amd.com|2ecdc49072df47378a0908d9a841c8c9|3dd8961fe4884e608e11a82d994e183d|0|0|637725822796359484|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&&sdata=1H3+N5yjMahDeipiU0cvwDoj3+pgvOjNI2f9pfQaf64=&&reserved=0

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев