Цифрова Европа: Евродепутатите призовават за бързо въвеждане на Eвропейски паспорт за социална сигурност

Европейският парламент
25.11.2021 / 14:29

Цифрова преносимост на социалноосигурителните права за мобилни работници

Стриктно спазване на правилата на ЕС за защита на личните данни

Зачитане на разнообразието на националните системи за социална сигурност

Евродепутатите настояват Комисията да представи законодателно предложение за Европейски паспорт за социална сигурност преди края на 2022 г., за да се намали административната тежест за мобилните работници.

 

В резолюция, приета в четвъртък, членовете на ЕП настояват Европейската комисия да ускори плановете си за цифров Eвропейски паспорт за социална сигурност (ESSP), за да се улесни преносимостта на социалноосигурителните права на мобилните работници. ESSP ще даде възможност за проверка в реално време на данните на мобилните работници от националните органи на държавата членка, в която те възнамеряват да работят. Това ще спомогне за борбата със социалните измами и недекларирания труд, но също така ще улесни работниците при проследяването на техните социалноосигурителни вноски и предявяването на техните права.

 

Зачитане на многообразието

 

Евродепутатите твърдят, че инициативата ESSP трябва да донесе ясни ползи за всички заинтересовани страни, които участват в процеса на мобилност: мобилните работници, предприятията, работодателите, профсъюзите и националните органи. Тя следва да защитава правата на работниците, както и да опрости административните процедури и да помогне те да се прилагат по времево ефективен начин. В същото време ESSP следва да зачита разнообразието на националните системи за социална сигурност и да не се превръща в изискване за свобода на движението.

 

Защита на личните данни

 

Според евродепутатите всеки обмен на информация чрез ESSP следва да се ръководи от стриктно спазване на правилата на ЕС за защита на личните данни. Социалноосигурителните и личните данни следва да се предоставят само на съответното лице и на компетентните национални органи и не следва да се споделят за цели, различни от прилагането на правилата на ЕС за социална сигурност.

 

Европейска електронна идентификация

 

Настоящият пилотен проект за европейски паспорт за социална сигурност включва само информация за социалноосигурителния обхват на мобилните работници. Евродепутатите искат ESSP да бъде разширена и да обхване други области на трудовото право на ЕС, като например здравното осигуряване и пенсиите, и да допълни европейската електронна идентификация и други инициативи на ЕС за цифровизиране на социалната сигурност.

 

Резолюцията беше приета с 598 гласа "за", 59 гласа "против" и 38 гласа "въздържал се".

 

Контекст

 

От 2014 г. насам Европейският парламент неколкократно призовава Комисията да представи законодателно предложение за Европейски номер на социална сигурност, за да се създаде общоевропейски цифров инструмент за координация на социалната сигурност. В своя план за действие относно Европейския стълб на социалните права Комисията обяви началото на пилотен проект за проучване.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев