Евродепутатите настояват за основан на ценности спортен модел в ЕС и се противопоставят на „отцепническите състезания“

Евродепутатите искат повече жени на ръководни постове в спорта
24.11.2021 / 09:49

Необходим е механизъм за солидарност за насочване на средства към любителския и масовия спорт

Необходим е подход за насърчаване на гражданите на ЕС да бъдат по-активни физически

Изравняване на премиите при мъжете и жените

ЕС трябва да изгради европейски спортен модел, основан на солидарност, приобщаване, открито съревнование и справедливост, заявяват евродепутатите в доклад, приет във вторник.

 

С 597 гласа „за„, 36 гласа „против“ и 55 гласа „въздържал се“, членовете на ЕП настояват европейската спортна култура да бъде приведена в съответствие с принципите на ЕС за солидарност, устойчивост, приобщаване за всички, открито съревнование, спортни заслуги и справедливост. Парламентът категорично се противопоставя на създаването на „отцепнически състезания“, които подкопават тези ценности и застрашават стабилността на цялостната спортна екосистема.

 

Изграждане на европейския модел отдолу нагоре

 

Членовете на ЕП искат да се постигне баланс между търговските интереси на професионалния спорт и неговите социални функции чрез укрепване на връзките между масовия и елитния спорт. Те призовават за повече финансово преразпределение между професионалния и масовия спорт и предлагат създаването на механизъм за солидарност от спортните федерации, за да се гарантира подходящо финансиране на аматьорския и масовия спорт.

 

Парламентът настоява Европейската комисия и държавите членки да направят всичко възможно за насърчаване на физическата активност сред гражданите на ЕС, особено сред младите хора от всякакъв произход, чрез увеличаване на броя на часовете, разпределени за физическо възпитание и дейности в училищата, и чрез използване на ролеви модели и спортни посланици.

 

Гарантиране на безопасен и равен достъп до спорт

 

Евродепутатите също така призовават да се обърне внимание на неравенството между половете и тормоза в спорта, по-специално по отношение на заплащането и равното представителство в управителните съвети на спортните организации, както и европейските медии да предоставят по-голямо отразяване на по-широк спектър от спортове, и по-специално на женски и младежки спортове.

 

Приетият днес текст изисква също така да се приоритизира защитата на децата от малтретиране и тормоз в спорта, включително чрез предоставяне на достъп до помощ, правни консултации и навременна закрила.

 

В допълнение Парламентът призовава националните спортни федерации да се стремят към изравняване на премиите за жените и мъжете спортисти, като последват примера на Футболната асоциация на Ирландия (FAI).

 

Отстояване на правата на човека и демократичните принципи

 

Резолюцията настоятелно призовава публичните органи, спортните федерации и организации да отстояват правата на човека и демократичните принципи във всички свои действия, особено когато предоставят статут на домакини на големи спортни събития и при избора на спонсори. Евродепутатите настояват държавите, чиито правителства нееднократно нарушават основните права и ценности, да не могат повече да бъдат домакини на големи спортни събития.

 

Цитат

 

Докладчикът Томаш Франковски (ЕНП, Полша) заяви: "Спортът има огромна сила да обединява хората, независимо от етнос, религия, пол или социално-икономически статус. Той ни прави щастливи, здрави и ни позволява да учим през целия си живот. Той е и важен сектор на икономиката, съставляващ почти 3% от БВП на ЕС“ и поради това се нуждае от „по-голяма видимост и повече действия на европейско равнище“. Той призова Европейската комисия да назначи отделен координатор за спорта и заключи, че основното предизвикателство е „да се популяризира европейският спортен модел и той да бъде защитен от заплахи като Супер лигата".

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев