Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през третото тримесечие на 2021 година

Сливен
16.11.2021 / 11:52

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2021 г. е 18 и спрямо съответното тримесечие на 2020 г. се увеличава с 5.9%. Жилищата в тях са 22, или с 15.4% по-малко спрямо съответното тримесечие на 2020 година. Спрямо предходното тримесечие броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради намалява с 5.3%, а жилищата в тях – с 63.3%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в областта през третото тримесечие на 2021 г. е 3 027 кв. м, или с 20.7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2020 година. Жилищната площ бележи ръст (с 10.6%) и достига 2 017 кв. метра.

Спрямо предходното тримесечие е регистрирано намаление на общата полезна площ и на жилищната площ на всички новопостроени жилища в област Сливен съответно с 46.1 и 46.9%.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище през третото тримесечие на 2021 г. в областта е 137.6 кв. метра. Спрямо съответното тримесечие на 2020 година средната полезна площ се увеличава с 41.2 кв. м., а спрямо предходното тримесечие - с 44.0 кв. метра.

Преобладаващата част от всички новопостроени жилища (31.8%) през третото тримесечие на 2021 г. са четиристайни.

Според конструкцията на външните стени на сградата 66.7% от новопостроените жилищни сгради са тухлени.

 

Методологични бележки

 

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев