Силна Агенция на ЕС в областта на убежището, която да подкрепя системите за убежище в държавите членки

Европейският парламент
11.11.2021 / 14:41

Модернизирана агенция за убежище с подобрени оперативни и технически правомощия

Служител по въпросите на основните права, отговарящ за нов механизъм за подаване на жалби

Резерв от най-малко 500 национални експерти в областта на убежището, готови да бъдат мобилизирани.

Новата агенция на ЕС в областта на убежището ще разполага с по-големи оперативни и технически правомощия, за да улесни сътрудничеството между държавите членки и

 

да допринесе за сближаване на стандартите в областта на убежището.

 

Законодателството, одобрено в четвъртък от Европейския парламент, надгражда съществуващия мандат на Службата на ЕС за подкрепа в областта на убежището (EASO), която функционира от 2011 г. и е базирана във Валета, Малта.

 

Новата агенция ще предоставя оперативна и техническа помощ на държавите членки, по тяхно искане. Това ще включва например подпомагане на идентифицирането и регистрирането на граждани на трети държави или подпомагане на националните органи при управлението на процедурата за международна закрила - включително при кризи и ситуации на преместване и презаселване - и по-общо при прилагането на общата европейска система за убежище.

 

Тя ще бъде натоварена и с разработването на оперативни стандарти, анализи и насоки, както и с обучение по въпроси, свързани с убежището.

 

Служител по въпросите на основните права

 

По искане на членовете на ЕП, Агенцията ще създаде длъжност за служител по въпросите на основните права, който ще отговаря за новосъздадения механизъм за подаване на жалби. Служителят по въпросите на основните права ще отговаря за това Агенцията да спазва основните права в хода на своята дейност. В по-общ план той ще отговаря за насърчаване на спазването на основните права в политиката на ЕС в областта на убежището.

 

Резерв от поне 500 експерти за подпомагане на нуждаещите се държави

 

Агенцията ще създаде резерв от най-малко 500 национални експерти в областта на убежището (8 български експерти), които могат да бъдат мобилизирани бързо като членове на екипи за подкрепа в областта на убежището, заедно с експерти на Агенцията, и да предоставят оперативна помощ на място.

 

Мониторинг на ситуацията в държавите членки

 

От 31 декември 2023 г. Агенцията ще следи как държавите членки прилагат различните аспекти на общата система за убежище на ЕС, за да могат да се установят евентуални пропуски. Този мониторинг може да включва например проверка как се прилагат критериите за оценка на необходимостта от закрила и вида на закрилата, предоставена на кандидатите, включително спазването на основните права, гаранциите за закрила на детето, спазването на процедурните предпазни мерки и условията за пребиваване.

 

Пълноценната система за наблюдение и разпоредбите относно капацитета и готовността на държавите членки в ситуации на непропорционален натиск върху техните системи за предоставяне на убежище ще влязат в сила след замяната на настоящия Дъблински регламент.

 

Цитат

 

Елена Йончева (С&Д, България), която ръководеше законодателството от страна на Парламента, заяви след гласуването: "Днешното решение бележи исторически момент за реформата на общата европейска система за убежище, като създава първия градивен елемент на една нова система. Преговорите невинаги бяха лесни, но ние се съсредоточихме върху изграждането на мостове със Съвета и преодоляването на различията, за да постигнем съгласие за истинска, пълноценна Европейска агенция за убежище. Тази нова агенция ще бъде в състояние да се заеме с новите предизвикателства, пред които е изправен ЕС, и да предостави адекватна подкрепа на държавите членки, за да се постигне промяна на място."

 

Следващи стъпки

 

Пленарната сесия подкрепи неофициалното споразумение с държавите членки с 396 гласа "за", 92 гласа "против" и 73 гласа "въздържал се". След като бъде официално прието от Съвета, то ще бъде публикувано в Официален вестник и ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев