Местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 47 жилищни сгради с 81 жилища

Сливен
11.11.2021 / 11:46

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 47 жилищни сгради с 81 жилища в тях и с 12 233 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 49 други сгради с 11 995 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради отбелязват ръст със 74.1%, жилищата в тях са повече с 84.1% , а общата им застроената площ нараства със 152.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 5.8%, а разгънатата им застроена площ нараства с 65.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 38.2%, жилищата в тях са повече с 47.3%, а общата им застроената площ съответно с 60.0%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече с 40.0%, а съответната им РЗП е по-малко с 3.0%.

През третото тримесечие на 2021 г. в област Сливен е започнал строежът на 24 жилищни сгради с 36 жилища в тях и с 5 430 кв. м обща застроена площ, и на 6 други сгради с 1 634 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 4.4%, жилищата в тях - с 12.5%, а общата им застроена площ намалява с 54.4%. Броят на започнатите други сгради намалява със 78.6%, а общата им застроена площ бележи спад с 80.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. започнатите жилищни сгради са по-малко с 4.0%, жилищата в тях - с 34.6%, а общата им застроена площ - с 24.4%. Броят на започнатите други сгради намалява с 64.7%, а тяхната РЗП е по-малко с 86.4%.

 

Методологични бележки

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001) и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев