Конференция за бъдещето на Европа: пленарно заседание за обсъждане на приноса на гражданите

Европейският парламент
21.10.2021 / 09:20

Докладите от европейските граждански панели, националните панели и прояви, Срещата на европейската младеж и платформата ще бъдат обсъдени този уикенд на пленарното заседание на Конференцията

 

Това пленарно заседание представлява два основни етапа в контекста на Конференцията. От една страна, 80-те представители на европейските граждански панели, избрани измежду 800-те души, свикани в Страсбург през септември и октомври, ще заемат своите места. От друга страна, за първи път на пленарното заседание ще бъде обсъден приносът на гражданите, произтичащ от различните компоненти на Конференцията в настоящия им вид, докато продължават обсъжданията, събитията и онлайн дебатите.

 

Второ пленарно заседание на Конференцията

Кога: събота, 23 октомври (подготвителни заседания, работни групи и заседания на политическите формации в петък);

 

Къде: Европейския парламент в Страсбург, с физическо и дистанционно участие;

 

В петък работните групи в пленарната зала, съставени от представители на всички компоненти на пленарното заседание на Kонференцията (вкл. членове на ЕП, представители на националните парламенти, представители на правителствата, Комисията, социалните партньори, гражданското общество и гражданите), ще се срещнат за учредително заседание. В събота пленарната сесия ще бъде открита от съпредседателите на Изпълнителния съвет на Kонференцията — Ги Верхофстад (Европейски парламент), държавния секретар Гашпер Довжан от името на Словенското председателство на Съвета на ЕС и заместник-председателя на Европейската комисия Дубравка Шуица. Обсъжданията ще се съсредоточат върху:

 

представяне на първите впечатления от европейските граждански панели, което ще бъде направено от представители на всеки панел и от съпредседателите;

доклад на представителите на националните панели и прояви;

доклад от Срещата на европейската младеж;

както и представяне на междинните доклади и актуалното състояние на многоезичната цифрова платформа от съпредседателите.

Можете да намерите повече информация за състава, целта и работата на пленарната сесия и да изтеглите всички документи, свързани със заседанието следващия уикенд, на уебстраницата на пленарното заседание на Kонференцията.

 

Първи сесии на европейските граждански панели

Първите сесии на четирите европейски граждански панела се състояха в Европейския парламент в Страсбург през септември и октомври 2021 г. Във всеки панел около 200 граждани от всички държави членки (една трета от тях на възраст под 25 години) обсъдиха теми в рамките на съответните си компетенции.

 

Докладите от първите сесии на панелите и списъците на темите и подтемите, избрани от гражданите за по-нататъшните им обсъждания, са достъпни на многоезичната цифрова платформа:

 

Панел 1 По-силна икономика, социална справедливост и работни места/младеж, спорт, култура и образование/цифрова трансформация;

 

Панел 2 Европейска демокрация/ценности, права, принципи на правовата държава, сигурност;

 

Панел 3 Изменение на климата, околна среда/здраве; и

 

Панел 4 ЕС в света/миграция

 

Европейските граждански панели са основен елемент на Kонференцията и са организирани от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Те са безпрецедентно транснационално и многоезично упражнение по съвещателната демокрация, което предоставя на европейските граждани централна роля в оформянето на бъдещето на ЕС. Обсъжданията на панелите ще вземат предвид отзивите, споделени на многоезичната цифрова платформа и препоръките, произтичащи от националните граждански панели и прояви, организирани в държавите членки.

 

Принос от Срещата на европейската младеж

Срещата на европейската младеж (EYE2021) се проведе на 8—9 октомври с 5 000 млади хора в Европейския парламент в Страсбург и още 5 000 онлайн, за да бъдат обсъдени над 2 000 идеи за оформяне на бъдещето на Европа. Бяха поканени да участват младите експерти от европейските граждански панели. Най-популярните 20 идеи от EYE2021 ще бъдат представени от двама млади участници на следващото пленарно заседание на Конференцията за бъдещето на Европа. Научете повече.

 

Темите, които гражданите обсъждат в многоезичната цифрова платформа

На 15 октомври беше публикуван вторият доклад относно многоезичната цифрова платформа. В него се прави преглед на приноса на гражданите от стартирането на платформата на 19 април 2021 г. до 7 септември 2021 г. С над три милиона посетители, 30 000 активни участници, 8 000 обсъждани идеи и почти 3 000 регистрирани прояви, платформата е в основата на транснационалния демократичен дебат на Kонференцията. Европейската демокрация, изменението на климата и околната среда понастоящем са най-популярните теми за обсъждане сред участниците. Граждани от всички страни от ЕС представиха множество идеи и по други теми.

 

Вторият доклад за платформата допълва информацията, налична в първия доклад. В него се потвърждава, че акцентът продължава да бъде поставен върху изменението на климата и околната среда, като същевременно се представят нови идеи, свързани с биологичното разнообразие, по-голямото равенство между половете, подобрените условия на труд и засилената роля на ЕС в света.

 

Третият междинен доклад трябва да бъде представен през декември и ще бъде включен в последните сесии на европейските граждански панели и предстоящите пленарни заседания на Kонференцията. Той ще обхваща отзивите, предоставени до последната седмица на октомври. В началото на следващата година ще бъде изготвен окончателен доклад.

 

На платформата беше предоставен и допълнитедопълнителен докладлен доклад относно приноса по държави членки.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев