Военните модернизират своята ИТ инфраструктура с AMD и Cisco

Военните модернизират своята ИТ инфраструктура с AMD и Cisco
27.09.2021 / 14:45

Комбинацията от Cisco сървъри и AMD EPYC процесори помага за по-доброто функциониране на ИТ системите на отбранителната индустрия в редица страни, твърди изследване, цитирано от AMD. Изследването не уточнява конкретните държави и области, но подчертава, че модернизацията на отбранителните структури е свързана с:

• Намаляване на площта заемана от сървърите и окабеляването;

• Опростяване на управлението на инфраструктурата и потенциал за надграждане;

• Минимизиране на експлоатационните разходи.

 

Добре организирано, опростено управление

Поради плътността и възможността за опростено управление на Cisco USC сървърите от C серия с AMD EPYC процесори, организациите възприели тези системи са централизирали контрола и надграждането на своята инфраструктура.

Намаляване на заетата площ и оперативните разходи

Организациите свързани с отбранителните структури често пъти са разположени на места, където техническите умения, физическото пространство и източниците на енергия са ограничени. Изследването привежда пример с поделение, заменило своите остарели сървъри със Cisco UCS системи с AMD EPYC процесори. Организацията е успяла да намали 3 пъти окабеляването и да повиши сериозно капацитета и производителността, и намали консумацията на енергия без необходимостта от допълнителни шкафове.

Допълнителна информация можете да намерите тук:

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.amd.com/en/case-studies/defense-industry&&data=04|01|Bruno.Murzyn@amd.com|49fce4623f98463c4acb08d979c38c31|3dd8961fe4884e608e11a82d994e183d|0|0|637674703061586590|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&&sdata=6kLStQ9+o4E8Jn5OGPYbeZIG3Kw3py8l7fWfv9gHjxc=&&reserved=0

 

Още снимки от новината

Военните модернизират своята ИТ инфраструктура с AMD и Cisco
Военните модернизират своята ИТ инфраструктура с AMD и Cisco

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев