„Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!
14.09.2021 / 15:23

Седмица на детската пътна безопасност ще се проведе от 15 до 22 септември под надслов „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата”

 

 

От началото на месец септември на територията на ОДМВР-Сливен е в ход традиционната акция по пътна безопасност „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. В рамките на акцията са проведени срещи с училищните ръководства и охранителните фирми, извършени са проверки на пътните знаци, маркировката, осветлението и предпазните ограждения в районите на учебните заведения в областта. Служители на Пътна полиция и ОДМВР-Сливен извършват контрол по спазване предимство на пешеходни пътеки, движение на пешеходци и пресичане на определените за това места. Акцията продължава до 31 октомври като в нея са включени беседи по пътна безопасност с най-малките в детските градини и такива в по-горните класове, съобразени с предприетите противоепидемични мерки и съгласуване с ръководствата на учебните заведения.

От 15 до 22 септември ще се проведе Седмица за превенция на детската пътна безопасност, през която са планирани специализирани операции с акцент контрол в района на пътните участъци от и към учебните заведения, автобусните спирки и пешеходните пътеки в районите на големите булеварди и по-натоварените улици в населените места в Областта.

21 септемврии е обявен за Ден на превенция, като на национално ниво се провежда под надслов „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата”, който е в рамките на Дните на безопасност на пътя (ROADPOL SAFETY DAYS) на Европейската мрежа на службите на пътна полиция. По линия на ROADPOL от 16 до 22 септември се планира специализирана операция за контрол на концентрацията на пътя, тъй като разсейването на водачите е една от основните причини за възникване на пътни произшествия.

За летния период от 1 юни до 31 август тази година на територията на ОДМВР-Сливен са възникнали 9 пътни произшествия с деца до 17-годишна възраст с 13 ранени и 1 загинал.

ОДМВР-Сливен съветва да се избере най-безопасния маршрут до и от училище, като превантивно се премине с родителите, както и ежедневен родителски контрол и съпровождане на децата в началните класове. Да се внимава при пресичане на големите булеварди „Ст.Стамболов”, „П.Хитов”, „Хаджи Димитър”, „Ст.Караджа” и „Цар Симеон” в град Сливен; улици ”Цар Освободител”, „Проф. М. Балкански”, „Л.Каравелов” и „П.Енев” в град Нова Загора; улици „Г.С.Раковски” и „Луда Камчия” в град Котел; улица „Княз Борис I” в град Твърдица.

Да се пресича на обособените за това места и с повишено внимание.

 

Отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция" са разработили практически препоръки за безопасност при движение от и към училище за учениците, техните родители и водачите на МПС.

 

ЗА ученици:

 

Научи се да се пазиш сам!

 

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША

 

Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.

Припомни си правилата за пешеходци.

Винаги:

пресичай на зелено;

се движи по тротоара;

използвай подлезите и надлезите за пешеходци;

върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!

Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.

Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.

На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

JС родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

до училище с велосипед

Заедно с родителите си провери изправността на колелото.

Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.

Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

ПОМНИ, че:

 

велосипедът е пътно превозно средство, а

велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;

навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;

велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

Помни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

 

ЗА родители:

 

ПОМНИ!

 

Децата не са възрастни.

 

Безопасността на твоето дете е най-важна.

 

Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

 

АКО ИМАШ първокласник

 

Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

Заедно преминете няколко пъти по маршрута.

Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.

В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.

Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя.

Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.

При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

JПредварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

Ако возиш детето до училище

Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца.

Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.

Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.

Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

Ако детето ходи самò до училище

Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:

Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.

Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.

Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.

Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

Ако детето СЕ ДВИЖИ ДО училище с велосипед

ЗАЕДНО

Проверете техническата изправност на колелото.

Изберете най-безопасния маршрут до училище.

Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:

велосипедът е пътно превозно средство, а

велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;

до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.

Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.

Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

JНапомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

 

ЗА водачи:

Важно!

 

Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

 

ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай детско или учебно заведение

 

Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.

Винагибъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.

Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ

 

Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.

Винагиимай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.

Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.

Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.

Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.

При катастрофа на пътя подай сигнал на телефон 112.

 

Отдел „Пътна полиция“ –
Главна дирекция „Национална полиция"
 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев