Европейският парламент категорично се противопоставя на унгарския закон срещу ЛГБТИК

Европейският парламент
09.07.2021 / 09:44

Новите правила в Унгария са "явно нарушение на ценностите, принципите и правото на ЕС

Политическа цензура и постепенно погазване на основните права в Унгария

Комисията и държавите членки следва да предприемат спешни правни действия

Спиране на финансирането в случаите, когато европейският бюджет е засегнат от национално законодателство, което е в противоречие с ценностите на ЕС

Парламентът "осъжда най-категорично" новото законодателство, насочено срещу ЛГБТИК, и осъжда разрушаването на демокрацията и върховенството на закона в Унгария.

 

В резолюция, приета с 459 гласа "за", 147 "против" и 58 "въздържал се" в четвъртък, членовете на ЕП определят унгарския закон като явно нарушение на основните права, залегнали в Хартата на основните права на ЕС, Договорите и законодателството на ЕС за вътрешния пазар.

 

Поредна атака срещу демокрацията, върховенството на закона и основните права

 

Парламентът подчертава, че това не е изолиран инцидент, а "по-скоро представлява пореден съзнателен и предумишлен пример за постепенното премахване на основните права в Унгария", където спонсорираната от държавата ЛГБТИК-фобия и кампании за дезинформация са се превърнали в инструменти за упражняване на политическа цензура. Тези нарушения на правата на човека са част от по-широка политическа програма за разрушаване на демокрацията и принципите на правовата държава, включително свободата на медиите, и следва да се разглеждат като системно нарушение на ценностите на ЕС.

 

Неотдавнашните проявления на този проблем включват изменение на Конституцията на страната, за да се уточни, че "майката е жена, а бащата е мъж", и фактическата забрана за правно признаване на пола на трансполовите и интерсексуалните лица. В този контекст членовете на ЕП заявяват своя категоричен ангажимент за защита на правата на децата, като декларират, че насърчаването на толерантността, приемането и многообразието следва да служат като ръководни принципи за гарантирането на зачитането на най-добрия интерес на детето.

 

Необходими са спешни действия

 

Членовете на ЕП призовават Комисията да започне ускорена процедура за нарушение и да използва всички инструменти на Съда на ЕС, като например временни мерки и санкции за неизпълнение, ако е необходимо. Те също така призовават държавите членки да сезират Съда на Европейския съюз, ако Комисията не предприеме действия, и да подадат междудържавна жалба до Европейския съд по правата на човека.

 

Освен това Парламентът посочва редица проблеми в Унгария, при които Регламентът за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава следва да бъде задействан незабавно, за да се защити бюджетът на ЕС, и изразява сериозна загриженост, че унгарският план за възстановяване и устойчивост може да не е в съответствие с правото на ЕС. Той също така призовава Съвета и Комисията да отблокират Директивата за борба с дискриминацията и да предприемат последващи действия във връзка с инициативата на Парламента за създаване на постоянен механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Обезпокоени от факта, че унгарското законодателство наподобява т. нар. руски закона за пропаганда на ЛГБТ от 2013 г., членовете на ЕП призовават Комисията да разследва финансирането на кампании срещу ЛГБТИК в Европа.

 

Прочетете обобщение, гледайте откъси или запис от целия дебат от сряда.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210702IPR07622/high-time-for-council-and-commission-to-protect-europeans-and-the-eu-meps-say

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-rights-in-hungary--extracts-from-the-debate-_I208803-V_v

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20210707-0900-PLENARY_vd?start=20210707091845&end=20210707095615

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев