Страните от ЕС следва да гарантират всеобщ достъп до сексуално и репродуктивно здраве

Европейският парламент
25.06.2021 / 09:31

Гарантиране на достъп до безопасен и законен аборт

Премахване на всички пречки пред услугите в областта на сексуалното и репродуктивното здраве

Пандемията от COVID-19 оказа отрицателно въздействие върху здравето и правата на жените

Не следва да има ДДС за менструалните продукти

Евродепутатите призовават държавите членки да защитават и допълнително да подобряват сексуалното и репродуктивното здраве и права на жените в доклад, приет в четвъртък.

 

С 378 гласа „за“, 255 гласа „против“ и 42 гласа „въздържал се“, Парламентът заявява, че правото на здраве, по-специално сексуално и репродуктивно здраве и права (СРЗП), е съществен елемент на правата на жените и равенството между половете. То по никакъв начин не може да бъде отслабено или отнето.

 

Парламентът заявява, че нарушенията на СРЗП на жените са форма на насилие срещу жени и момичета и възпрепятстват напредъка към равенство между половете. Поради това призовава държавите от ЕС да гарантират, че на жените се предлагат висококачествени, всеобхватни и достъпни СРЗП, и да премахнат всички пречки, които възпрепятстват използването тези услуги.

 

Достъп до аборт, контрацепция и сексуално образование

 

Членовете на ЕП подчертават, че някои държави членки все още имат силно рестриктивни закони, забраняващи абортите, освен при строго определени обстоятелства, принуждаващи жените да търсят незаконни аборти или да износят до край бременността си срещу тяхната воля, което представлява нарушение на техните човешки права. Те настойчиво приканват всички държави членки да осигурят всеобщ достъп до безопасен и законен аборт и гарантират, че абортът по искане е законен в периода на ранна бременност и по-късно, ако здравето на бременното лице е в опасност.

 

Членовете на ЕП изразяват съжаление, че някои държави членки позволяват на практикуващите лекари и в някои случаи на цели медицински институции да отказват предоставянето на здравни услуги въз основа на т.нар. клауза за съвестта. Това води до отказ за полагане на грижи за аборт въз основа на религия или съвест и застрашава живота на жените.

 

Освен това Парламентът изисква от държавите от ЕС да осигурят всеобщ достъп до набор от висококачествени методи и консумативи за контрацепция, консултации за семейно планиране и информация относно контрацепцията.

 

Членовете на ЕП изразяват съжаление, че достъпът до аборт продължава да бъде ограничен по време на кризата с COVID-19, както и въздействието на пандемията върху предлагането и достъпа до контрацептиви.

 

Парламентът насърчава държавите членки да гарантират, че сексуалното образование се преподава всеобхватно на децата в началните и средните училища, тъй като образованието в областта на СРЗП може значително да допринесе за намаляване на сексуалното насилие и тормоз.

 

Менструалните продукти са основни стоки от първа необходимост

 

Изтъквайки негативните последици от т.нар. „данък тампон“ върху равенството между половете, евродепутатите призовават държавите членки да се възползват от гъвкавостта, въведена с Директивата за ДДС, и да прилагат освобождаване или нулева ставка на ДДС за тези важни основни стоки. Те също така искат от страните от ЕС да се справят с бедността по отношение с менструацията, като предоставят безплатни продукти за месечния цикъл на всички, които се нуждаят.

 

Цитат

 

Докладчикът Предраг Матич (С&Д, Хърватия) заяви: „Това гласуване бележи нова ера в Европейския съюз и първата истинска съпротива срещу регресивна програма, която от години потъпква правата на жените в Европа. Мнозинството евродепутати ясно изразиха позицията си пред държавите членки и ги призоваха да осигурят достъп до безопасен и законен аборт и до редица други услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве.“

 

Световен проблем

 

В отделна резолюция, в която се прави преглед на резултатите от срещата на върха в Найроби относно населението и развитието, евродепутатите подчертават, че на жените по света трябва да се гарантира подходящо и достъпно здравеопазване и зачитане на техните сексуални и репродуктивни права. Те добавят, че достъпните услуги в областта на СРЗП, семейното планиране, майчиното, пренаталнo и неонаталнo здравеопазване, както и услугите за безопасен аборт са важни елементи за спасяването на живота на жените и намаляването на детската и младежката смъртност. Текстът беше приет с 444 гласа "за", 182 гласа "против" и 57 гласа "въздържал се".

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев