Справяне с недостатъчното представителство на жените в науката и инженерството

Европейският парламент
07.06.2021 / 16:14

Евродепутатите ще предложат мерки за насърчаване на участието на жените и момичетата в секторите на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ).

 

ЕС е изправен пред недостиг на жени в областта на НТИМ (само 36 % от завършилите висше образование в тези области и само двама от всеки петима учени и инженери са жени). Поради това членовете на ЕП ще представят своите идеи за подобряване на равенството между половете в тази област.

 

В проекта на текст, който ще бъде обсъден в сряда и поставен на гласуване във четвъртък, членовете на ЕП призовават по-специално държавите членки активно да насърчават жените и момичетата да се обучават и да работят в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката. Те следва също така да потърсят по-привлекателни и творчески начини за представяне на женски ролеви модели с успешна кариера в областта на НТИМ, за да се повиши доверието на момичетата в техните цифрови умения и те да бъдат насърчени да следват в тези области. Членовете на ЕП също така призовават всички заинтересовани страни да се справят с дискриминацията в своите практики за наемане на работа и да въведат квоти, за да се гарантира по-добро приобщаване на жените в този сектор.

 

В сряда вечерта евродепутатите ще проведат дебат за равенството между половете с акцент върху онлайн злоупотребите, пред които са изправени жените в политиката.

 

Процедурни кодове: 2019/2164(INI), 2021/2704(RSP)

Дебати: сряда, 9 юни

Гласове: четвъртък, 10 юни

Процедури: Доклад по собствена инициатива (STEM), изявления на Съвета и Комисията (онлайн злоупотреба)

 

Връзки

 

Прессъобщение - членовете на ЕП предлагат мерки за преодоляване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии (21.1.2021 г.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210115IPR95721/meps-propose-measures-to-tackle-the-digital-gender-gap

 

Проучване относно образованието и заетостта на жените в науката, технологиите и цифровата икономика, включително ИИ и неговото влияние върху равенството между половете (април 2020 г.)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)651042

 

Мултимедиен пакет

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-balance_17503_pk

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев