Членовете на ЕП се ангажираха да подкрепят призива на гражданите на ЕС за постепенно премахване на клетките в животновъдството

„Край на клетките“
08.06.2021 / 14:11

В отговор на европейската гражданска инициатива „Край на клетките“ евродепутатите ще обсъдят и гласуват резолюция за постепенно прекратяване на използването на клетки в животновъдството.

 

В проекторезолюцията на комисията по земеделие ЕК се призовава да представи законодателни предложения за забрана на отглеждането в клетки в ЕС, евентуално до 2027 г., след подходящ преходен период и солидна научна оценка на въздействието. Постепенното прекратяване на използването на клетки следва да се основава на подход за всеки отделен вид, който да отчита характеристиките на различните животни.

 

Преди да бъдат направени законодателни промени, е необходима подходяща подкрепа, включително подходяща подкрепа и услуги за обучение, стимули и финансови програми за земеделските стопани и животновъдите, както е посочено в проекта на текста. Очаква се членовете на ЕП да посочат, че всички животински продукти, внасяни в ЕС, следва да бъдат произведени в пълно съответствие със законодателството на ЕС, включително използването на системи за отглеждане без клетки.

 

Контекст

 

Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“ беше регистрирана в Европейската комисия на 5 септември 2018 г. Към момента на внасянето ѝ инициативата беше събрала подкрепа от почти 1,4 милиона поддръжници от целия ЕС, като изискваният праг за подписите беше достигнат в 18 държави членки. Членовете на ЕП обсъдиха гражданската инициатива заедно с нейните организатори, комисари и представители на други органи на ЕС по време на публично изслушване на 15 април.

 

Код на режима: 2021/2633(RSP)

Дебат: Четвъртък, 10 юни

Резултати от гласуването: Четвъртък, 10 юни

Процедура: Незаконодателна резолюция

 

Връзки

 

Съобщение за медиите след гласуването в комисия (21.5.2021 г.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210521IPR04528/eu-citizens-initiative-meps-back-calls-to-gradually-end-caged-farming

 

Процедурно досие

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2633(RSP)&l=en

 

The End the Cage Age – European Citizens’ Initiative (уебсайт на ЕП)

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/end-the-cage-age-european-citizens-initi/product-details/20210325ECI00041

 

„The End of Cage Age – European Citizens’ Initiative“ (уебсайт на ЕК)

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_en

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания: Секторът на птичето месо и яйцата в ЕС – основни характеристики, предизвикателства и перспективи

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)658539

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания: Секторът на птичето месо и яйцата в ЕС – основни характеристики, предизвикателства и перспективи

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)644195

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания: Секторът на свинското месо в ЕС

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652044

 

Мултимедиен център на ЕП: Извлечения от изслушването и изявления на председателите на комисии по земеделие и петиции

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizens-initiative-end-the-cage-age-extracts--hearing-and-statements-lins-agri-montserrat-peti_I204166-V_v

 

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев