Правилата за екологична отговорност трябва да бъдат преработени

Европейският парламент
21.05.2021 / 09:43

Евродепутатите искат да се укрепят съществуващите правила на ЕС относно екологичната отговорност на дружествата, за да се намалят и предотвратят вредите за околната среда.

 

С цел налагане на изпълнението и повишаване на доверието на гражданите в правилата на ЕС, както и за по-ефективно предотвратяване и отстраняване на екологичните щети, Парламентът настоява за подобряване на Директивата относно екологичната отговорност и Директивата относно престъпленията срещу околната среда.

 

Препоръките на членовете на ЕП включват:

 

Преразглеждане и преобразуване на Директивата относно екологичната отговорност (ELD) в напълно хармонизиран регламент, който да се прилага за всички дружества, извършващи дейност в ЕС;

Привеждане на Директивата относно екологичната отговорност (ELD) в съответствие с други законодателни актове на ЕС в областта на опазването на околната среда, включително Директивата относно престъпленията срещу околната среда (ECD) и Парижкото споразумение относно изменението на климата; Увеличаване на усилията за хармонизиране на прилагането ѝ в държавите членки;

Актуализиране на Директивата относно престъпленията срещу околната среда (ECD) след задълбочена оценка на въздействието, за да се вземат предвид новите видове престъпления против околната среда;

Проучване на начина, по който екоцидът (ecocide) може да бъде признат от правото и дипломацията на ЕС; изясняване на основните правни термини в двете директиви ELD и ECD, и разработване на хармонизирана класификация на престъпленията против околната среда;

Създаване на работна група на ЕС по Директивата за екологичната отговорност (съставена от експерти и служители на Комисията), която да подпомага държавите членки при изпълнението на директивата и да подкрепя и съветва жертвите на екологични щети относно правните средства за защита в ЕС;

Оценка дали може да бъде въведена задължителна система за финансово обезпечение (обхващаща напр. застраховане, банкови гаранции, облигации или фондове), така че данъкоплатците да не поемат разходите за екологични щети.

Престъпления против околната среда

 

Евродепутатите осъждат ниския процент на разкриване, разследване и присъди за престъпления против околната среда, които се оценяват като четвъртия по големина вид престъпна дейност в света, и призовават участващите органи (напр. прокурори и съдии) да бъдат обучени, за да се подобри наказателното преследване и санкционирането на такъв вид престъпления. Мандатът на Европейската прокуратура следва също да бъде разширен, за да обхване и престъпленията против околната среда.

 

Освен това Парламентът решително осъжда всяка форма на насилие, тормоз или сплашване на защитниците на правата на човека в областта на околната среда и призовава държавите членки ефективно да разследват и преследват такива деяния.

 

По време на същата пленарна сесия евродепутатите приеха друг доклад, в който настоятелно призоваха ЕС да окаже силна подкрепа и защита на защитниците на екологичните права и да признае екоцида като международна престъпление съгласно Римския статут.

 

Докладът беше приет с 536 гласа „за„, 121 гласа „против“ и 36 гласа „въздържал се“.

 

Цитат

 

Докладчикът Антониус Мандерс (ЕНП, Нидерландия) заяви: "След почти 20 години е време за модернизирана Директива относно екологичната отговорност под формата на регламент, който има за цел превенция и намаляване на риска. Също толкова важни са мерките, които гарантират, че ако настъпят щети, данъкоплатците няма да плащат сметката. И не на последно място, за да се осигурят еднакви условия на конкуренция, предлагаме създаването на работна група на ЕС към Комисията за Директивата относно екологичната отговорност, за да се помогне на държавите членки да хармонизират правоприлагането в рамките на вътрешния пазар на ЕС."

 

Контекст

 

По време на пленарния дебат в сряда Комисията обяви, че понастоящем подготвя преразглеждане на Директивата относно престъпленията срещу околната среда и скоро ще започне оценка на Директивата относно екологичната отговорност в съответствие с подхода за по-добро регулиране, преди да обмисли евентуалното й преразглеждане.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев