Борба с онлайн пиратството на спортни събития излъчвани на живо

Европейският парламент
19.05.2021 / 10:21

Незаконното предаване на спортни събития трябва да бъде премахвано в рамките на 30 минути

Трябва да се избягва произволно или прекомерно блокиране на законно съдържание

Спортните събития понастоящем не са защитени от правилата на ЕС в областта на авторското право

Евродепутатите искат незаконното излъчване на спортни събития на живо да бъде блокирано в реално време, а правата на организаторите да бъдат укрепени.

 

В доклад, приет в сряда, евродепутатите представят своите предложения за противодействие на разрастващото се явление на незаконно излъчване онлайн на спортни събития. За да се подпомогне справянето с проблема, евродепутатите призовават Комисията да изясни и подобри настоящата рамка на ЕС относно правата върху интелектуалната собственост за спортни събития предавани на живо, които понастоящем не са обект на защита на авторското право, и да въведе специални разпоредби относно правата на организаторите на спортни събития, за които лицензирането на права за излъчване е основен източник на приходи. Някои държави членки вече имат въведена специална правна защита, от която организаторите могат да се възползват.

 

Навременно премахване на незаконно спортно съдържание

 

Според евродепутатите съществуващите правила трябва да бъдат адаптирани, за да се обърне внимание на специфичната краткосрочна стойност на спортните събития предавани на живо, и следва да се въведат конкретни мерки, за да се гарантира незабавното премахване на незаконното съдържание при ефективни гаранции.

 

Като се има предвид, че незаконните излъчвания на спортни събития са най-вредни през първите тридесет минути от появата им онлайн, текстът призовава тези излъчвания да бъдат премахвани или дезактивирани незабавно и не по-късно от тридесет минути след уведомяване от страна на носителите на права или на проверен „доверен подател на сигнали“.

 

Евродепутатите отново изтъкват колко е важно платформите за хостинг на съдържание бързо да премахват съдържание и призовават за въвеждането на система на ЕС за установяване на общи критерии за проверени „доверени податели на сигнали“, както и хармонизация за процедурите и средствата за правна защита в бъдещия Законодателен акт за цифровите услуги и в други потенциални специфични за секторите предложения.

 

Гаранции

 

Производствата за преустановяване на нарушения с цел премахване на незаконни спортни събития трябва да избягват произволното или прекомерно блокиране на законно съдържание, настояват евродепутатите. Мерките за прилагане следва да бъдат пропорционални и да включват достъп до средства за правна защита, по-специално за малките бизнеси, МСП и стартиращите предприятия.

 

Следва също така да бъде насърчено по-ефективно законното предлагане на спортно съдържание в ЕС и да бъде улеснен онлайн достъпът на потребителите. Отговорността за незаконни спортни предавания следва да се носи от доставчиците на стрийминг и платформите, а не от привържениците или потребителите, поясняват евродепутатите.

 

Докладът беше приет с 479 гласа „за“, 171 „против“ и 40 „въздържал се“.

 

Цитат

 

Докладчикът Ангел Джамбазки (ЕКР, България) заяви: "За организаторите на спортни прояви основно предизвикателство е пиратството на спортни събития, които се излъчват „на живо“. Проблемът със съществуващите мерки е, че правоприлагането настъпва твърде късно. Докладът призовава Комисията да изясни и адаптира действащото законодателство по начин, който би предоставил възможност за издаване на разпореждания за блокиране в реално време на достъпа до или отстраняването на неразрешеното онлайн съдържание“.

 

Контекст

 

В контекста на Директивата за авторското право от 2019 г. Комисията заяви, че прави оценка на предизвикателствата, пред които са изправени организаторите на спортни прояви в цифровата среда, по- специално въпросите, свързани с незаконното излъчване онлайн на спортни предавания, и се ангажира да предприеме последващи действия във връзка с предложенията на Парламента за справяне с тези предизвикателства.

 

Предложението относно Законодателния акт за цифровите услуги, което понастоящем се разглежда от Парламента, представя широкообхватни мерки за борба с незаконното съдържание онлайн, но не разглежда предизвикателствата, пред които са изправени конкретни сектори.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев