Евродепутатите одобряват нова, по-приобщаваща програма „Еразъм+“

Новата програма „Еразъм+“ ще достигне до хора с по-малко възможности и включва специални средства за приобщаване
19.05.2021 / 09:40

Почти двойно по-голямо финансиране спрямо предишния период

„Еразъм+“ вече е отворена и за по-възрастните

Програмата ще бъде по-приобщаваща, по-екологична и по-достъпна

Във вторник евродепутатите приеха „Еразъм+“ за периода 2021-2027 г. – водещата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

 

Програмата, която вече е доказала важната си роля за насърчаването на европейската идентичност, ще разполага с почти два пъти повече средства в периода 2021—2027 г. (над 28 млрд. евро от различни източници) в сравнение с предходните седем години (14,7 млрд. евро).

 

Членовете на ЕП успяха да осигурят допълнителни 1,7 млрд. евро на финалния етап на преговорите със Съвета.

 

По време на пленарния дебат преди одобряването на програмата повечето оратори заявиха, че животът на младите хора е бил засегнат от COVID-19, и подчертаха значението на „Еразъм+“, оценена от гражданите като най-успешната от всички програми на ЕС, за бъдещите поколения в Европа.

 

Може да гледате видеозапис на дебата тук:

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=9a333c91-6930-2005-3d00-81c756f98fdb&date=20210518

 

По-приобщаваща програма

 

Новата програма „Еразъм+“ ще предложи повече инструменти и ресурси в подкрепа на приобщаването. Комисията и държавите членки трябва да излязат с планове за действие за подобряване на достъпа до образование и мобилност за хора, които по стечение на обстоятелствата са имали по-малко възможности за участие в обществения живот – хора с увреждания, хора, живеещи в бедност или в отдалечен район, хора с миграционен произход и др.

 

Тези, които не разполагат с достатъчно средства за покриване на първоначалните разходи за участие в програмата (като закупуване на билет за влак или за място на настаняване), могат да получат допълнителни безвъзмездни средства, включително авансови плащания. Няма да може да се отхвърлят заявления с аргумента, че разходите са по-високи, ако те са свързани с мерки, които гарантират приобщаване.

 

Мобилност за възрастни учащи се

 

В сравнение с предишния период, новата програма „Еразъм+“ ще бъде разширена и ще даде възможност на по-възрастни учащи се да прекарат до шест месеца в друга страна от ЕС. Тя ще съдейства на хора от всички възрасти и среди да придобият нови професионални и житейски умения, като ще им помогне да се адаптират по-добре към промените, предизвикани от прехода към цифрова и „зелена“ икономика, както и от пандемията от COVID-19.

 

Опростен достъп до по-екологичен „Еразъм+“

 

Новата програма „Еразъм+“ ще бъде по-опростена и ще улеснява кандидатите с по-удобни за ползване информационни системи и по-малко бумащина. Тя ще предложи специална схема за финансиране на „малки партньорства“ за по-малки организации, като младежки асоциации и спортни клубове.

 

Програмата също така ще работи за постигане на целите на ЕС в областта на климата и ще намали собствения си отпечатък върху околната среда, например чрез стимулиране на по-екологични средства за транспорт за участниците.

 

Иновативни модели на образование

 

Инициативата DiscoverEU става част от „Еразъм+“. Тя дава възможност на младите хора да кандидатстват за карта за свободно пътуване из Европа, за да учат (напр. да посещават интензивен езиков курс или да участват в музейни събития) и да откриват културното и езиково многообразие в Европа.

 

Инициативата „Европейски университети“ ще даде възможност на студентите да получават диплома, съчетавайки лекционни курсове в няколко страни от ЕС. Третата инициатива — „Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование“, ще създаде местни мрежи за умения, свързани и на международно равнище. За повече информация, натиснете тук.

 

Цитат

 

„Еразъм+“ е една от програмите на ЕС, чието финансиране е значително увеличено. С обновения си и подобрен облик тя ще продължи да укрепва чувството за европейска принадлежност и да предлага по-добри шансове за заетост на европейците“, каза докладчикът Милан Звер (ЕНП, Словения). „Парламентът ще следи отблизо нейното изпълнение, за да гарантира, че „Еразъм+“ е все по-приобщаваща и дава шанс на възможно най-много хора“, добави той.

 

Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия), председател на комисията по култура и образование, заяви: Програмата „Еразъм+“ представлява голям европейски успех и благодарение на нашите усилия ще продължим да работим с нея. Тя свързва хора с различен произход и помага за създаването на истинска европейска общност. Поради пандемията младежите и онези, които желаят да учат и да срещат нови хора, са изправени пред огромни предизвикателства, които са още по-големи за хората от маргинализираните общности. Днес повече от всякога е важно Европа да протегне ръка и да ги срещне там, където са, като им даде инструменти да растат, да вървят напред и да се свързват помежду си. Никой не трябва да се чувства сам и загърбен. Тъкмо това се опитваме да направим с новото издание на „Еразъм+“.“

 

Следващи стъпки

 

С оглед на плавния преход от предишния към новия програмен период разпоредбите за обратно действие в регламента гарантират влизането в сила на новата програма „Еразъм+“ от 1 януари 2021 г. Процедурата за кандидатстване и поканите за представяне на предложения вече са задвижени на равнище Комисия, както и в много държави членки.

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев