Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през първото тримесечие на 2021 година

Сливен
14.05.2021 / 12:34

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с 31 жилища в тях и с 4 986 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 64 други сгради с 13 746 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради отбелязват спад с 34.9%, а жилищата в тях и общата им застроената площ също намаляват съответно с 65.6 и 65.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече със 77.8%, а разгънатата им застроена площ нараства с 50.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 3.4%, а жилищата в тях и общата им застроената площ са по-малко съответно с 38.0 и 27.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече с 20.8%, а съответната им РЗП - с 5.9%.

През първото тримесечие на 2021 г. в област Сливен е започнал строежът на 20 жилищни сгради с 29 жилища в тях и с 5 411 кв. м обща застроена площ, и на 60 други сгради с 12 394 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 44.4%, жилищата в тях - с 54.0%, а общата им застроена площ - с 43.3%. Броят на започнатите други сгради се увеличава със 106.9%, а общата им застроена площ нараства с 28.6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите жилищни сгради са по-малко с 9.1%, жилищата в тях - с 38.3%, а общата им застроена площ - с 30.7%. Броят на започнатите други сгради нараства със 100.0%, а тяхната РЗП - с 63.3%.

 

Методологични бележки

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001), публикувана в сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/Classifics/KCC2001.pdf), и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев