Брачност и бракоразводност в област Сливен през 2020 година

Халки
27.04.2021 / 15:10

БРАЧНОСТ И БРАКОРАЗВОДНОСТ В ОБЛАСТ СЛИВЕН

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

 

Регистрираните юридически бракове през 2020 г. в област Сливен са 569 и са с 314 по-малко от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 22 172. От всички регистрирани бракове в областта 67.7% (385) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 184 брака. Коефициентът на брачност (брой сключени бракове на 1 000 души от средногодишното население) е 3.1‰. В област Сливен този показател намалява спрямо 2019 г. с 1.7 пункта. Сключилите за първи път брак през 2020 г. мъже са 88.4%, докато за жените това е бил първи брак за 87.9%. Възрастовата група с най-голям относителен дял е между 25 - 29 години. На тази възраст са сключили брак 24.1% от мъжете и 21.4% от жените. През 2020 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените в областта е съответно 31.3 и 28.2 години. За страната средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.5 и 29.4 години.

Броят на разводите през 2020 г. в област Сливен е 221 и са с 41 по-малко сравнени с 2019 година. От всички прекратени бракове 77.8% се отнасят за населението в градовете. Според възрастта на разведените съпрузи с най–голям относителен дял е възрастовата група на 40 - 49 годишните. На тази възраст са прекратили своя брак 33.9% от мъжете и 30.3% от жените. Разводът не е бил първи за 10.4% от жените и 6.3% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2020 година.

 

Методологични бележки

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система „Демография” в Националния статистически институт.

Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически район по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години.

Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

 

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев