Конференция за бъдещето на Европа: стартиране на многоезичната цифрова платформа

Бъдещето е в твоите ръце
19.04.2021 / 16:50

Сърцевината на Конференцията, представена днес от съпредседателите на Изпълнителния съвет, ще позволи на гражданите да участват в изграждането на бъдещето на Съюза.

 

Изпълнителният съвет на Kонференцията за бъдещето на Европа, съставен от представители от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, стартира многоезичната цифрова платформа за Kонференцията за бъдещето на Европа, като приканва всички граждани на ЕС да допринесат за оформянето на собственото си бъдеще и това на Европа като цяло. Платформата е достъпна на 24 езика, което позволява на гражданите от целия Съюз да споделят и обменят идеи и мнения посредством онлайн събития.

 

Съвместното председателство на Конференцията приветства стартирането на платформата.

 

Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли заяви: „Платформата представлява ключов инструмент, чрез който се осигурява възможност на гражданите да участват и да изразяват мнението си относно бъдещето на Европа. Трябва да сме сигурни, че гласът им ще бъде чут и че те ще имат роля в процеса по вземане на решения, независимо от пандемията от COVID-19. Европейската демокрация — представителната демокрация и демокрацията на участието — ще продължи да функционира независимо от всичко, тъй като общото ни бъдеще го изисква.“

 

Министър-председателят на Португалия Антониу Коща, от името на Председателството на Съвета на ЕС, заяви: „Дойде моментът нашите граждани да споделят активно най-големите си тревоги и идеи. Тази дискусия не би могла да се случи в по-подходящ момент. Сега трябва да се подготвим, за да излезем още по-силни от кризата и да бъдем готови за бъдещето, когато преодолеем пандемията. Надяваме се да продължим да градим заедно Европа на бъдещето — една по-справедлива, по-екологична и по-цифровизирана Европа, която отговаря на очакванията на нашите граждани.“

 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Здравеопазването, изменението на климата, качествените и устойчиви работни места в една все по-цифровизирана икономика, състоянието на нашите демократични общества: приканваме европейците да споделят мнението си, да изразят тревогите си и да ни кажат в каква Европа искат да живеят.

 

Благодарение на тази гражданска платформа предоставяме възможност на всеки да допринесе за изграждането на бъдещето на Европа и да общува с други хора от целия континент. Това е чудесна възможност за виртуално обединяване на европейците. Включете се в дебата! Заедно можем да изградим бъдещето, което искаме за нашия Съюз.“

 

Конференцията за бъдещето на Европа представлява безпрецедентнo, откритo и приобщаващo упражнение по съвещателна демокрация. Нейната цел е да даде по-голяма възможност на хората от всички сфери на живота в цяла Европа да изразят какво очакват от Европейския съюз, което впоследствие да спомогне за определянето на бъдещата посока и политики на ЕС.

 

Съвместното председателство се ангажира да предприеме последващи действия във връзка с резултатите от Конференцията.

 

Контекст

 

Многоезичната цифрова платформа е напълно интерактивна и многоезична: хората могат да общуват помежду си и да обсъждат своите предложения с други граждани от всички държави членки на 24-те официални езика на ЕС. Възможно най-голям брой хора от всички сфери на живота са насърчавани да участват чрез платформата в изграждането на своето бъдеще, както и да я популяризират в социалните мрежи, използвайки хаштаг #БъдещетоЕТвое

 

Платформата ще гарантира пълна прозрачност — основен принцип на Конференцията —тъй като целият принос и резултатите от събития ще се събират, анализират, проследяват и оповестяват публично. Ключовите идеи и препоръки от платформата ще бъдат използвани като принос за панелите на европейските граждани и пленарните заседания, където те ще се обсъждат, за да се изготвят заключенията от Конференцията.

 

Всички свързани с Конференцията събития, които ще се регистрират на платформата, ще бъдат визуализирани на интерактивна карта, която дава възможност на гражданите да разглеждат и да се регистрират онлайн. Организаторите могат да използват наличния на платформата набор от инструменти за подпомагане на организирането и популяризирането на своите инициативи.

 

Хартата на Конференцията за бъдещето на Европа, в която са определени стандарти за почтително водене на общоевропейски дебати, трябва да се спазва от всички участници и при всички събития.

 

Платформата е организирана около ключови теми: изменение на климата и околна среда; здравеопазване; по-силна и по-справедлива икономика; социална справедливост и работни места; ролята на ЕС в света; ценности и права, върховенство на закона, сигурност; цифрова трансформация; европейска демокрация; миграция; и образование, култура, младеж и спорт. Тези теми се допълват от „поле със свободен текст“ за междусекторни и други теми („други идеи“), като гражданите са свободни да повдигнат всеки въпрос, който е от значение за тях, в рамките на истински подход „отдолу нагоре“.

 

Платформата също така предоставя информация относно структурата и работата на Конференцията. Тя е отворена за всички граждани на ЕС, както и за институции и органи на ЕС, национални парламенти, национални и местни органи и гражданското общество. Ще бъдат зачитани в пълна степен неприкосновеността на личния живот на ползвателите и правилата на ЕС за защита на данните.

 

Цифрова платформа за Конференцията за бъдещето на Европа

https://futureu.europa.eu/?locale=bg

Въпроси и отговори относно многоезичната цифрова платформа за Конференцията за бъдещето на Европа

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_1765

Информационни документи относно цифровата платформа и разгръщането на Конференцията.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_21_1821

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_21_1822

 

Харта на Конференцията за бъдещето на Европа

https://futureu.europa.eu/pages/charter

 
 

Copyright © 2008-2023 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев