Новото предложение за миграцията посрещнато със смесени реакции от евродепутатитe

Европейският парламент
30.09.2020 / 09:41

Предложеният от Комисията Пакт за предоставяне на убежище и миграция повдигна много въпроси при първото му обсъждане в Парламента на 24 септември.

 

Членовете на парламентарната комисия по граждански свободи (LIBE) разискваха новия план един ден след официалното му представяне от Европейската комисия. Предложението цели да подобри настоящите процедури и да гарантира споделена отговорност и солидарност между страните в ЕС. Депутатите обаче изразиха съмнения дали то ще доведе до реална промяна в европейската политика към миграцията.

 

По време на дебата със заместник-председателя на Европейската комисия Маргаритис Схинас и с комисаря за вътрешните работи Илва Йохансон бе потърсена повече информация за това как пактът ще бъде прилаган на практика и как ще се гарантира изпълнението на задълженията по него. Някои депутати смятаха, че инициативата е положителна стъпка за облекчаване на страните на предна линия, а други я описаха като единствен път напред.

 

В същото време обаче бяха повдигнати въпроси дали новите правила ще намалят риска от хуманитарни бедствия като пожара в бежанския лагер на остров Лесбос и дали новите процедури за събиране на информация от мигрантите на границите зачитат основните права. Няколко депутати изразиха съжаление, че остава в сила основният принцип на регламента от Дъблин, поставящ отговорността за мигрантите на страната, през която те влизат в ЕС.

 

Новото предложение на Комисията не налага на страните квоти за приемане на мигранти, което беше един от спорните елементи в предишното предложение. Страните в ЕС ще могат да избират между приемането на мигранти на своя територия и организиране на връщането на нередовни мигранти от друга страна в ЕС към страната, от която те идват.

 

Някои депутати казаха, че наличието на избор може да подтикне много държави в ЕС да изберат организирането на репатрирания и повдигнаха въпроси как изпълнението на ангажиментите ще бъде следено и как ще се сътрудничи със страните извън ЕС. Изказали се в дебата в парламентарната комисия поискаха да се запази принципът, че всички страни са длъжни да приемат преместени от страните на предна линия мигранти, а други се обявиха за по-твърд подход към тези, които пристигат без основателни причини.

 

 

Основните елементи в предложението на Комисията за миграцията

 

 

• По-ефикасни и бързи процедури:

• При влизането - идентифициране, медицински преглед и проверка за сигурност, вземане на пръстови отпечатъци и въвеждането им в базата данни Евродак.

• Бърза процедура за разглеждане на исканията на тези, които имат малки шансове да получат убежище

• Независим механизъм за наблюдение за спазването на основните права

• Държавите ще имат възможност да избират как да покажат солидарност

• Държавите ще могат да приемат търсещи убежище на своя територия (преместване на мигранти), да поемат отговорност за връщането на мигранти, чиито искания са отхвърлени или, в отделни случаи, да осигуряват оперативна подкрепа.

• Държавите ще бъдат правно задължени да дават принос, който ще бъде изчисляван въз основа на техния брутен вътрешен продукт и население. Приносът ще зависи от нуждите и от това дали се провеждат морски операции за спасяване, дали е налице миграционен натиск или остра криза.

• Обща система на ЕС за връщане на мигранти

• Сътрудничество с външни страни за решаване на общи предизвикателства като трафика на мигранти и изграждане на пътища за легална миграция

• По-ефикасна правна рамка

• По-голяма роля за Европейската агенция за гранична и брегова охрана

• Назначаване на координатор на ЕС за връщанията на мигранти

• План за действия за интеграция и приобщаване на мигранти за 2021-2024 г.

• Нов регламент за предоставянето на убежище и управлението на миграцията, заменящ регламента от Дъблин.

 

Научете повече за подхода към миграцията през предишния законодателен мандат на Парламента.

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsionnata-kriza/20170629STO78630/mighratsiia-i-ubezhishche-v-es-danni-i-fakti

 

Следващи стъпки

Парламентът и Съветът ще трябва да разгледат и да постигнат съгласие по законодателното предложение за миграционната политика на ЕС.

Прочетете повече относно миграцията:

• Какви са причините за миграцията https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsionnata-kriza/20200624STO81906/sighurnost-bednost-klimat-zashcho-khorata-mighrirat

• Данни и факти за миграцията и предоставянето на убежище в ЕС

Допълнителна информация https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsionnata-kriza/20170629STO78630/mighratsiia-i-ubezhishche-v-es-danni-i-fakti

• Видеозапис на дебата в комисията по граждански свободи в ЕП https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20200924-0900-COMMITTEE-LIBE-B_vd

• Материал на Изследователската служба на ЕП: Нуждата от солидарност в политиката на ЕС за предоставяне на убежище (EN) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652087/EPRS_ATA(2020)652087_EN.pdf

• Съобщение на Европейската комисия за предложения пакт за миграцията https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1706

 
 

Copyright © 2008-2021 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев