ЕС трябва да даде приоритет на борбата срещу младежката безработица, бездомността и бедността

Европейският парламент
10.07.2020 / 15:40

Насоките на ЕС за заетост трябва да бъдат преразгледани в светлината на епидемията от COVID-19

Фискалната гъвкавост за страните от ЕС трябва да отразява мащаба и продължителността на кризата

Преодоляване на разликите между половете в заплащането, при пенсиите и заетостта

Евродепутатите искат социалното приобщаване и благосъстоянието на хората да бъдат в основата на икономическите политики на ЕС, гарантирайки, че социалните, екологичните и икономическите цели се ползват с еднакъв приоритет.

 

Парламентът прие в петък резолюция, която цели да допринесе за изготвянето на предстоящите Насоки на ЕС за заетостта с 550 гласа „за“, 128 гласа „против“ и 10 „въздържал се“, призовавайки за радикални мерки срещу намаляването на заетостта и социалния шок, причинени от пандемията.

 

Цитат

 

Докладчикът Жузе Гушман (ЕОЛ/СЗЛ, Португалия) каза: „Докладът относно насоките за заетост, приет днес, показва пълна промяна на позициите, които доминират в европейските институции от много години. В момент, в който проблемите, причинени от пандемията от COVID-19, се влошават допълнително от несигурните трудови отношения и дерегулацията на пазара на труда, този доклад предлага алтернативен път, който е колкото и ясен, толкова и спешен. “

 

Борбата срещу младежката безработица, бездомността и бедността трябва да бъде приоритизиранa чрез засилена „Гаранция за младежта“, силна „Детска гаранция“ за справяне с детската бедност и подходът за „Жилищно настаняване“, се казва в текста. Евродепутатите настояват, че са необходими повече усилия за преодоляване на разликите между половете в заплащането, пенсиите и заетостта, както и че въздействието на тези разлики върху социалните политики и политиките за заетост трябва да се следи отблизо.

 

В светлината на последиците за заетостта и социалната сфера от кризата с COVID-19 и с цел засилването на отговора на ЕС при подобни бъдещи кризи, членовете на ЕП призовават за преразглеждане на Насоките за заетост на ЕС, които са в основата на специфичните за страните препоръки в рамките на Европейския семестър.

 

Фискална гъвкавост: толкова дълго време, колкото е необходимо

 

Евродепутатите считат, че така наречената „обща клауза за дерогация“, която предоставя на държавите членки безпрецедентна фискална гъвкавост за защита на заетостта и финансиране на общественото здраве и социалните услуги, трябва да отразява мащаба и продължителността на кризата с COVID-19.

 

Само компании, които не са регистрирани в данъчни убежища, спазват приложимите колективни договори и които не изплащат дивиденти или бонуси, трябва да имат право да кандидатстват за финансова помощ от механизма SURE за краткосрочна заетост, добавят те.

 

Бързи факти

 

Насоките за политиките за заетост (член 148 от ДФЕС) представляват стратегически цели за националните политики в областта на заетостта, образованието и социалното включване. Съветът на ЕС ще приеме законодателния акт след консултация с Европейския парламент. Насоките служат като основа за специфичните за отделните страни препоръки в съответните области в рамките на Европейския семестър.

 

Европейската комисия представи преразгледаните насоки за политиките за заетост през февруари 2020 г., преди избухването на COVID-19, като целта на предложените тогава изменения беше да се интегрират четирите измерения на годишната стратегия за устойчив растеж (ASGS) и по-специално измерението за екологичната устойчивост, така че да отразяват визията за силна социална Европа за справедлив преход.

 
 

Copyright © 2008-2021 ТУИДА НЮЗ | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев